OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

Vitajte na stránke dhzbretejovce.wbl.sk v sekcii Výbor DHZ

 

Výbor DHZ 2017 - 2022 

Výbor DHZ je výkonným orgánom DHZ, ktorý riadi jeho činnosť medzi zasadnutiami VČS DHZ

Predseda - Ing. Martin Slanina 

Podpredseda  - veliteľ : Stanislav Fogaráš

Podpredseda - šport a mládež : Richard Slanina 

Tajomník - Annamária Košová ml.

Strojník : Daniel Köver 

Referentka žien a  organizačný referent : Blanka Galiková 

Manažér : Mgr. Annamária Košová 

Revízor : Veronika Matiková

 

deľba práce funkcionárov vo vybore DHZ  

Kontakt na členov výboru DHZ
Predseda DHZ 0915 853 656
 Veliteľ DHZ 0907 917 596
dhzbretejovce@gmail.sk