OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

 

 

 

 

Pohárová a ligová súťaž Pušovce

Dňa 2.7.2017 sa v Pušovciach konala pohárová súťaž, ktorá bola súčasne aj súťažným kolom okresnej šarišskej ligy. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou.
Dosiahnuté výsledky :
Pohárová súťaž
Ženy:
 Svinia 24,90, Chminianska Nová Ves 27,14, Lipníky 31,70, Chmiňany 32,50, Pušovce 42,52
Muži : Bertotovce 16,14, Bajerov 16,60, Bystré 17,37, Šindliar 17,88, Chmiňany 19,59, Žehňa 19,91, Nemcovce 22,24, Čeľovce 22,81, Lipníky 26,63, Kapušany 50,75, Proč NP
Ligové kolo
Ženy 
: Kojatice 21,77, Bretejovce 21,98, V.Šebastová 47,73
Muži : Bretejovce 15,31, Brestov 15,56, Hermanovce 15,82, Kojatice 16,35, V.Šebastová 17,15, Drienov 17,54, Pušovce 19,31, Prešov 19,49, V.Slivník NP
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pohárová súťaž Vyšná Šebastová
 
Dňa 24.júna sa konala pohárová súťaž v obci Vyšná Šebastová, ktorej súčasťou bolo aj prvé kolo okresnej hasičskej ligy. Obidve súťaže boli pripravené na vysokej úrovni . Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Počítal sa lepší čas.Súťažiaci zapojení do pohárovej súťaže súťažili podľa pravidiel požiarneho športu s hrubými hadicami, zatiaľ čo ligové družstvá súťažili so športovými hadicami.
Obidve súťaže boli vyhodnotené zvlášť.
Pohárová súťaž :
Ženy :
 Prešov 27,01, Vyšná Šebastová NP
Muži : Milpoš 16,47, Bajerov 17,14, Abranovce 17,63, Ďačov 17,87, Prešov 21,73, Župčany 22,67 , Lipníky 24,65, Kuková 25,09, Vyšná Šebastová 25,67, Ľubotice 25,75, DHaZZ Chmeľov 27,87
Hasičské Liga :
Ženy : 
Vyšná Šebastová 20,93, Bretejovce 22,09, Prešov 29,56, Kojatice 41,62
Muži : Brestov 15,06, Drienov 15,36, Hermanovce 15,56, Pušovce 16,16, Veľký Slivník 17,06, Bretejovce 17,49, Prešov 19,21, Vyšná Šebastová A 21,08, Kojatice 23,54,
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ako sa stať členom DHZ Bretejovce ?

 

  • Je potrebné prejaviť vážny záujem a ochotu obetovať svoj voľný čas v prípade potrieb na dobrovoľnú činnosť. 
  • Osloviť niekoho z členov výboru DHZ resp. prostredníctvom mailu: dhzbretejovce@gmail.com
  • Členovia výboru DHZ následne rozhodnú o prijatí žiadateľa o členstvo. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTÁCIE NA REKONŠTRUKCIU A OBNOVU HASIČSKÝCH ZBROJNÍC A STANÍC

Vláda 22. 2. 2017 schválila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/ 2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou od 1. 7. 2017.

Na základe neho majú obce možnosť uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice (prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie, oplotenie …), vrátane projektovej dokumentácie, ako aj technického zhodnotenia hasičskej techniky a obstarania hasičskej techniky.

Konkrétne výzvy MV SR na predkladanie projektov budú vyhlásené priebežne počas roka.

Predbežné info: na 1 zbrojnicu vychádza cca 30.000 € (spoluúčasť 5% zo zdrojov žiadateľa). Podmienka bude samozrejme aj projektová dokumentácia na obnovu s rozpočtom.

DO 31. 3. 2017 – POSLAŤ STRUČNÚ ŽIADOSŤ

1 x na Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

1x na Sekretariát DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava

(uviesť názov obce,  stručný popis zámeru rekonštrukcie, obnovy s uvedením približného rozpočtu, podpis a pečiatka obce)

–          ZABEZPEČENIE HASIČSKEJ  TECHNIKY (IVECO DAILY, PROTIPOVODŇOVÉ VOZÍKY)

Je možné ešte požiadať o hasičské vozidlo IVECO DAILY a tiež protipovodňový vozík. Tí čo mali žiadosti na techniku Iveco Daily a protipovodňový vozík a boli  čítaní na jednotlivých zasadnutiach s pánom ministrom ju dostanú v priebehu 18 mesiacov. Je možné zasielať aj nové žiadosti. To isté sa týka aj repasu  T815. Žiadajúca obec/ DHZO by mala byť súčasťou kategorizácie DHZO v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

 

DO 31. 3. 2017 – POSLAŤ  ŽIADOSŤ

1x na Sekretariát DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava

(uviesť názov obce a názov o akú techniku žiadate, podpis a pečiatka obce)

 

–          ZVÝŠENIE DOTÁCIE PRE DHZO V RÁMCI CELOPLOŠNÉHO ROZMIESTNENIA SÍL A PROSTRIEDKOV

Na základe Vyhlášky MV SR č. 30/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.  sa paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume :

  1. 7 000 Eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
  2. 5 000 Eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
  3. 3 000 Eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
  4. 1 400 Eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.

Vyhláška nadobúda účinnosť od 1. 3. 2017.

-------------------------------

Oznamujeme Vám, že dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR - 23. decembra 2016 sa stali účinnými nové Stanovy DPO SR, ktoré si môžete prečítať alebo vytlačiť na stránke DPO SR,http://dhzbretejovce.wbl.sk/stanovydpo_sr.pdf
Stanovy DPO SR boli schválené Snemom DPO SR dňa 26. novembra 2016. Žiadame členov DPO SR, aby sa s týmto predpisom oboznámili a podľa nich konali.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 23.12.12.2016 sa uskutočnila výročná schôdza DHZ kde sa bilancoval rok 2016 a zároveň sa konali voľby výboru na obdobie 2017 - 2022. 

Výbor DHZ 2017 - 2022 

Predseda - Ing. Martin Slanina 

Podpredseda  - veliteľ : Stanislav Fogaráš

Podpredseda - šport a mládež : Richard Slanina 

Tajomník - AnnaMária Košová ml.

Manažér : Mgr. AnnaMária Košová 

Strojník : Daniel Köver 

Referentka žien : Blanka Galiková 

Revízor : Veronika Matiková

Delegát na Okresné valné zhromaždenie DHZ : Ing. Martin Slanina 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečné poradie POHL

 

 

 

Pohárová súťaž SOŠt Prešov

Dňa 24.júna sa na ihrisku Strednej odbornej školy technickej konal už druhý ročník pohárovej súťaže pre krúžky mladých hasičov v dvoch pokusoch požiarnej štafety 8x50 m a dorastencov v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Podmienky zo strany školy boli pripravené na veľmi kvalitnej úrovni a oproti prvému ročníku bola aj oveľa väčšia účasť.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá :
 Bystré 95,69, Kojatice 99,71, Široké 104,01, Sedlice 107,31
Chlapci : Široké 86,94, Víťaz 93,87, Hrabkov 95,47, Bystré 99,21, Sedlice 103,56,
Dorastenky : Bretejovce 20,21, Lemešany 22,09, Chmiňany 22,77, Šindliar 23,65, Svinia 24,25, Sedlice 24,62, Kojatice 27,40, Lipníky 28,34,
Dorastenci : Bertotovce 16,55, Ďačov 17,24, Bajerov 17,62, Lažany 18,53, Bzenov 18,71, Lipovce 19,16, Sedlice 20,15, SOŠt Prešov II 20,40, Chminianska Nová Ves 21,76, Župčany 21,94, SOŠt Prešov I 22,57, Záborské 25,41, Chmiňany 42,64
 
 
 

Okresné kolo dorastu a dospelých v Šarišských Bohdanovciach.

 
V rámci osláv 100-ho výročia založenia DHZ šarišské Bohdanovce sa dňa 20.júna 2016 konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Slávnostné podujatie začalo v dopoludňajších hodinách pobožnosťou ,pokračovalo slávnostným obedom pre pozvaných hostí, na ktorom viceprezident DPO SR p.Vendelín Fogaráš, spolu s predsedom KV DPO Mariánom Rušínom odovzdali starostovi obce Čestnú zástavu DPO SR, ktorá bola na miestnom ihrisku slávnostne posvätená.
Pred zahájením súťaže boli odovzdané ocenenia osobám, ktoré sa pričinili o výsledky v oblasti požiarnej ochrany obce. K spestreniu programu prispeli aj deti miestnej materskej školy.
Samotná hasičská súťaž bola v kategórii dorastenci , dorastenky , ženy a muži. Každé družstvo malo 2 pokusy PÚ s vodou, počítal sa lepší čas.

Dosiahnuté umiestnenie :
Dorastenky :

Lemešany 23,53, Pušovce 25,64, Sedlice 27,96, Svinia 36,42, Lipníky 47,75, Kojatice 48,58, Šar. Bohdanovce 49,38

Dorastenci :
Chmiňany 19,38, Sedlice 20,62, Lipovce 25,08, Prešov SOŠ 25,50,

Ženy : 
Šar.Poruba 21,78, Sedlice 23,98, Župčany 25,24, Chmiňany 26,16, Bretejovce 30,15, Bzenov 32,07, Chminianska Nová Ves 32,65

Muži : 
Pušovce 16,55, Bretejovce 17,14, Ľubovec 17,20, Veľký Slivník 17,43, Hendrichovce 17,61, Šar.Bohdanovce 17,82, Kendice 17,91, Bajerov 17,92, Záborské 18,42, Brestov 18,48, Lesíček 19,16, Abranovce 19,51, Drienov 20,86, Víťaz 21,90, Okružná 22,52, Fintice 22,98, Chminianska Nová Ves NP
V závere boli odovzdané putovné poháre. Ing.Marek Angelovič odovzdal putovný pohár predsedu OV DPO v kategórii ženy DHZ Šar Poruba, podpredseda OV Pavol Fiľakovský odovzdal putovný pohár podpredsedu- veliteľa v kategórii muži DHZ Pušovce a Slavomír Kočiš odovzdal pohár okresného riaditeľa OR HaZZ za najlepší útok DHZ Pušovce.
 
 

Okresné kolo žien a mužov Záhradné.

Dňa 12.júna sa konalo v obci Záhradné okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Do hodnotenia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Umiestnenie 
Ženy : 
Hrabkov 21,55, Chmiňany 24,15, Fričovce 27,25, Sedlice 27,63
Muži : Chmiňany 18,73, Sedlice 19,30, Prešov 19,69, Záhradné 22,80, Štefanovce 23,22, Hendrichovce 24,24, Župčany 24,62, Bretejovce 24,82, Demjata 26,64, Bajerov 32,03, Hrabkov NP.
Najľahší súťažiaci : Mária Tobiášová Chmiňany 48kg
Najťažší súťažiaci : Jaroslav Hovančák Hrabkov a Peter Rychvalský Demjata 120 kg
Najstarší súťažiaci Jozef Štofko Chmiňany 85 rokov
Najťažšie družstvo Hrabkov a Prešov
Najstaršie družstvo Záhradné.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DHZ Bretejovce ženy - Sezóna 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHTwJt3xFFE&feature=youtu.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovoľní hasiči dostali techniku za desiatky miliónov eur

 

V priebehu posledných dvoch rokov rozdal rezort vnútra dobrovoľným hasičom po celom Slovensku techniku v hodnote 70 miliónov eur. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu vnútra, spolu dobrovoľníci dostali viac ako 1 200 kusov protipovodňovej techniky.

Išlo o viac ako 600 prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou (čerpadlá, elektrogenerátory, protipovodňové bariéry), 444 hasičských áut Iveco Daily, 65 vynovených vozidiel Tatra 815 a 86 vozidiel Tatra 148. Tie budú slúžiť vo viac ako 1 300 mestách a obciach. Podľa rezortu je tak dnes každá tretia obec lepšie vybavená na účinný boj proti povodniam a iným prírodným živlom.

“Dobrovoľní hasiči sú poklad, ktorý si musíme strážiť. Sú to ľudia, ktorí sa bez ohľadu na odmenu, na svoj voľný čas alebo na rodinu rozhodli zasvätiť svoj život pomoci druhým, a to je dnes veľmi vzácne,” povedal minister vnútra Robert Kaliňák.

Techniku ministerstvo dobrovoľným zborom poskytlo v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia. Hlavnou ambíciou projektu je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia.

 

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

 

26.9.2015 odovzdal DHZ Bretejovce a obci Bretejovce pred hasičskou zbrojnicou zrepasované hasičské vozidlo TATRA 815 podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák

 

Výsledky Finále POHL Bretejovce 2015:

Ženy Š.Poruba 17,62, Bretejovce 20,51, Kendice 20,86, V.Šebastová 31,39
Muži : Hermanovce 15,39, Bertotovce 16,01, Bystré 16,40, Žehňa 16,71, Bretejovce 17,49 , Šarišské Bohdanovce 18,03, V.Šebastová 18,35, Kendice 19,01, Š.Poruba 21,71, Lesíček 21,95, Okružná 23,27, Sedlice 23,65, Prešov 24,65

Fotografie z finále POHL v Bretejovciach http://dhzbretejovce.rajce.idnes.cz/Bretejovce_2015/

====================================================================================================

Okresné riaditeľstvo Hazz v Prešove vyhlasuje od 10.8.2015 o 14:00 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

http://dhzbretejovce.wbl.sk/vyhlasenie-nebezpecenstva-poziaru.pdf

============================================================================================================

Súťaž hasičského dorastu a mládeže

Dňa 29.júna 2015 sa na Odbornej škole Volgogradská 1. konal prvý ročník súťaže mladých hasičov o pohár riaditeľa školy. 
Do súťaže sa zapojili dve družstvá mladých hasičov z Bystrého -súťažili v dvoch pokusos štafety cik-cak na 8x50m, družstvá dorastencov - chlapci a dievčatá, ktorí mali jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak. Výsledný čas súčet časov obidvoch pokusov ,u žiakov lepšia štafeta.
Dosiahnuté výsledky :
žiaci :
 dievčatá Bystré 101,13, chlapci Bystré 104,46
dorastenky : Svinia 127,87, Rokycany 130,58, Bretejovce 138,00, Šindliar 149,34, Chmiňany NP+97,74
dorastenci : Lažany 104,39, Sedlice 109,13, Chminianska Nová Ves 109,79, SOŠ Prešov I 119,67, SOŠ Prešov II 127,57, Rokycany 149,75, Záborské NP+82,95, Bzenov NP+88,03, Bertotovce NP+96,32

Okresná súťaž mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Hrabkov 2015

Dňa 28.júna 2015 sa na ihrisku obce Hrabkov konalo Okresné kolo mužov a žien nad 35 a 30 rokov. 
Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy 

Hrabkov 22,47, Sedlice 30,30, Fričovce 39,72, 
Muži :
Bretejovce 19,50, Sedlice 19,62, Chmiňany 24,64, Hendrichovce 24,66, Šarišská Poruba 29,85, Župčany 29,93, Hrabkov a Križovany obidva pokusy neplatné,pravdepodobne ako následok náročného jednania s priateľmi - hasičmi z Poľska.
Vyhodnotené boli aj tradičné kategórie tejto súťaže:
-najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá z Fričoviec
-najťažší súťažiaci Jaro Kotulič zo Sedlíc,
-najstarší súťažiaci Jozef Štofko z Chminian ,
-najťažšie HD Sedlice 780 kg
-najstaršie HD Chmiňany 398 rokov

Okresná súťaž Drienov 

Dňa 5.6..2015 sa v obci Drienov konala Okresná súťaž hasičského dorastu,žien a mužov
Každé družstvo malo jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8x50 m do oválu.Časy na PU merané elektrickou časomierou.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Dorastenky :
Terňa 114,24, Svinia 127,00, Chmiňany 128,32, Kojatice 162,86, Bretejovce NP +93,93, Šindliar NP+ 98,53
Dorastenci : 
Prešov 114,85, Sedlice 127,62, Bertotovce NP+81,97, Lipníky NP+102,53
Ženy : Chminianska Nová Ves 108,15, Terňa 109,38, Šarišská Poruba 114,20, Kendice 118,09, Lemešany 123,55, Chmiňany 123,94, Gregorovce 126,97, Rokycany 128,35, Šarišské Bohdanovce 130,71, Vyšná Šebastová 148,58, Sedlice 152,89, Žehňa NP+93,46,
Muži : 
Drienov 91,48, Ľubovec 91,99, Brestov 95,29, Šindliar 95,47, Hendrichovce 96,24, Pušovce 96,60, Hermanovce 97,17, Veľký Slivník 100,27, Kendice 103,19, Víťaz 103,21, Bretejovce 104,58, Šarišské Bohdanovce 105,86, Lemešany 107,09, Gregorovce 109,46, Záborské 112,16, Fintice 112,56, Terňa NP+75,10

 

Obvodové kolo Záborské

Dňa 24.5.2015 sa v obci Záborské konalo 3. obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Kokošovce,Lemešany a Mirkovce .Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne,výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe ,pretlakový ventil.
Okrsok Kokošovce :
Muži : Záborské 107,55, Dulova Ves 121,09, Kokošovce 128,76, Abranovce NP+ 88,96

Okrsok Lemešany :
Ženy : Lemešany 147,37, Šarišské Bohdanovce 150,23
Muži : Bretejovce 102,23, Lemešany 103,50, Šarišské Bohdanovce 112,12, Drienov 155,87

Okrsok Mirkovce :
Ženy : Žehňa NP+101,25
Muži: Brestov 106,74, Mirkovce 114,29, Lesíček 120,56, Žehňa 129,91

Mimo súťaž : muži Hendrichovce 104,86, Prešov 117,70 ,dorastenky Bretejovce 125,

 

VHSL 1. kolo Kecerovce 10.5.2015

Nedeľa 10. máj je tradičným dňom usporiadania ligovej súťaže v Kecerovciach. Po rokoch 2009, 2014 ju Kecerovčania usporiadali aj tohto roku na futbalovom ihrisku v Kecerovciach. Táto súťaž je tradične otváracou v novozačatom ročníku, takže na domácich usporiadateľov sú kladené veľké nároky, akým smerom sa bude daný ročník uberať. Dobrý Anjel fire team

 dosiahol čas 19.04 sec.

 

Pohárová súťaž Žehňa

Dňa 26.4.2015 sa v obci Žhňa konala pohárová súťaž v požiarnom utoku. Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané el.časomierou,počítal sa lepší pokus.
Dosiahnuté výsledky : 
Ženy : Bretejovce 22,83, Lúčka 24,40, Šidliar 25,05 , Kendice,Šarišské Bohdanovce a Šarišská Poruba NP
Muži: Hrabovec 15,11, Terňa 15,20, Lúčka A 15,32, Milpoš 15,44, Kendice 15,60, Bertotovce 15,60, Bystré 15,93, Bretejovce 16,44, Lesíček 16,60, Brestov 16,72, Žehňa 16,79, Šarišské Bohdanovce 17,29, Šindliar 20,05, Vyšná Šebastová 20,10, Lúčka B 20,28, Abranovce 22,76, Šarišská Poruba 23,95, Kojatice 35,82,

 

 

 

V súčasnom období zažívame jednu z najdôležitejších zmien v organizácií dobrovoľných hasičských zborov. Je ním koncepcia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Základným princípom, ktorý koncepcia prináša, je jeho otvorenosť a sústredenie sa na oveľa výraznejšiu podporu a využitie potenciálu dobrovoľníctva pri likvidácií následkov požiarov a iných mimoriadnych udalostí alebo živelných pohrôm.

Splnením stanovených kritérií a zaradením dobrovoľných hasičských zborov do systému plošného pokrytia sa bude môcť automaticky čerpať finančná podpora na udržateľnosť a zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru.

Po splnení jednotlivých kritérií budú hasičské zbory zaradené do jednotlivých kategórií A1, A, B a C.

 

Na základe zváženia materiálno technické vybavenia nášho zboru a možností a schopnosti uskutočniť výjazd v stanovených časových intervaloch je  náš zbor zaradení do kategórie B pre rok 2014.

============================================================================================================

Od roku 2014 platí zákon č. 37 / 2014 o DPO SR a DHZ na Slovensku 

http://dhzbretejovce.wbl.sk/14-z037.pdf

=============================================================================================================

Pohárová súťaž NABERAČKA - Memoriál Vladimíra Záhradníka Lemešany 21.9.2014

Každé družstvo malo jeden pokus.
Ženy : Lemešany 12,87, Bretejovce II 15,50, Bretejovce I 20,84 
KMH Lemešany NP
Muži : Kendice 8,19, Bretejovce II 8,53, Bretejovce I 9,08, Brestov I9,78, Brestov III 9,97, Drienov I 10,39, Fintice I 10,49, Drienov III 10,66, Sedlice 11,72, Lemešany 11,84, Trsťany 11,87, Ďurďošík 12,82, Brestov II, Lemešany II , Fintice II, Drienov II a Kendice II NP

=======================================================================================================

 

Konečné poradie 2014 - kategória muži

 

 

  Body Body Body Body Body Body Body SPOLU Poradie
  Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie BODY
Bystré - VT 8 9 8 10 8 10 8 9 8 10 8 10 8 9 123 1
Kendice 8 10 7 8 7 6 7 8 8 10 9 10 8 10 116 2
Šar. Poruba 8 8 8 9 9 9 7 9 8 8 8 9 7 7 114 3
Gregorovce 7 5 5 6 9 10 7 7 8 8 8 8 7 8 103 4
Bertotovce 8 8 7 7 5 5 8 10 8 9 7 6 0 4 92 5
Šar. Bohdanovce 8 7 7 7 8 8 7 7 5 4 5 5 1 5 84 6
Žehňa 7 4 5 7 7 4 7 6 7 6 5 6 7 6 84 7
Bretejovce 8 6 7 9 0 4 0 3 7 7 8 7 1 5 72 8
Kojatice 1 3 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9

 

 

 

 

 

=====================================================================================================

Technický zásah

Neďaleko Hrašovíka (okres Košice-okolie) vybuchlo plynové potrubie. Jednotka pomáhala s evakuáciu obyvateľov obce.

Technický zásah

18.5.2014 jednotka pomáhala čerpať vodu v Beniakovciach, kde bola zatopená garaž a pivnica rodinného domu pri Toryse

 

17.5.2014

Technický zásah

17.5.2014  Operačné stredisko poslalo pomocnú jednotku na čerpanie vody z Kojatíc s vozidlom Iveco Daily s dvoma motorovými striekačkami Magirus, potom jednotku z Lemešan s vozidlom Iveco Daily  a kalovým čerpadlom HERON a jednotku z Bretejoviec s vozidlom DA Avia a kalovým čerpadlom HERON. Tieto jednotky čerpali vodu zo zaplavených záhrad na ulici Mlynskej v Drienove.

 

 

Pohárová súťaž Žehňa

4.mája sa v obci Žehňa konal 1.ročník pohárovej súťaže O pohár starostu obce .Každé družstvo malo dva pokusy v PÚ s vodou na sklápacie terče.
Dosiahnuté umiestnenie.
Ženy :
Lúčka SB 18,97, Gregorovce 22,56, Š.Bohdanovce 24,75, Žehňa 25,28, Š.Poruba 38,46, Kendice 2x NP
Muži : Lúčka SB 15,81, Kendice 16,31, Bystré 16,40, Š.Poruba 16,46, Š.Bohdanovce 16,75, Bretejovce 16,87, Lesíček 17,41, Gregorovce 17,97, Žehňa 18,50, Záborsé 23,09, Brestov 24,46, Kojatice 26,88,
 

 

 

 

============================================================================================

Celkové poradie POHL muži sezóna 2013

 

 

 

 

  Body Body Body Body Body Body Body SPOLU Poradie
  Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie BODY
Hermanovce 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 132 1
Bertotovce 9 10 9 9 9 10 8 9 9 10 8 8 9 9 126 2
Terňa 9 9 9 8 8 9 9 9 7 9 8 9 7 8 118 3
Šar. Poruba 7 8 8 7 8 8 9 8 7 8 8 7 9 9 111 4
Kendice 7 5 7 4 7 4 8 8 7 7 9 10 7 5 95 5
Gregorovce 7 6 7 3 7 6 5 5 5 3 8 7 7 7 83 6
Bretejovce 1 4 8 8 7 5 8 6 7 3 7 6 5 4 79 7
Šar. Bohdanovce 5 5 7 5 5 3 7 6 7 4 1 4 7 7 73 8
Kojatice 5 2 1 2 1 2 1 3 1 5 0 0 0 0 23 9

 

========================================================

 

 

 

 

4.ligové kolo Kendice

 

Kategória muži: Ligová súťaž Kendice
  Umiestnenia DHZ Čas
  1. miesto Hermanovce 15,39
  2. miesto Bertotovce 16,16
  3. miesto Kendice 16,66
  4. miesto Šar. Poruba 17,70
  5. miesto Šar.Bohdanovce 17,91
  6. miesto Gregorovce 19,09
  7. miesto Terňa NP
           
           
Kategória ženy: Ligová súťaž Kendice
  Umiestnenie DHZ Čas
  1. miesto Terňa 18,38
  2. miesto Kendice 20,22
  3. miesto Gregorovce 21,55
  3. miesto Šar.Bohdanovce 24,40

 3. Ligové kolo Kojatice

 

Kategória muži: Ligová súťaž Kojatice
  Umiestnenia DHZ Čas
  1. miesto Bertotovce 15,36
  2. miesto Terňa 16,12
  3. miesto Šar. Poruba 16,49
  4. miesto Hermanovce 17,08
  5. miesto Gregorovce 17,17
  6. miesto Bretejovce 17,46
  7. miesto Kendice 18,60
  8. miesto Šar. Bohdanovce 19,91
  9. miesto Kojatice 27,08
           
           
Kategória ženy: Ligová súťaž Kojatice
  Umiestnenie DHZ Čas
  1. miesto Terňa 22,55
  2. miesto Gregorovce 22,76
  3. miesto Šar. Bohdanovce 29,56
  3. miesto Kendice 39,01

 

 

 

 

 

2.Ligové kolo Lada

 

Kategória muži: Ligová súťaž Šarišská Poruba - Lada
  Umiestnenia DHZ Čas
  1. miesto Hermanovce 15,12
  2. miesto Bertotovce 15,87
  3. miesto Bretejovce 16,54
  4. miesto Šar. Poruba 16,99
  5. miesto Terňa 17,13
  6. miesto Šar. Bohdanvce 17,40
  7. miesto Kendice 17,43
  8. miesto Gregorovce 17,67
  9. miesto Kojatice 23,00
           
           
Kategória ženy: Ligová súťaž Šarišská Poruba - Lada
  Umiestnenie DHZ Čas
  1. miesto Terňa 19,21
  2. miesto Gregorovce 22,35
  3. miesto Kendice 29,93

 

Pohárová súťaž – Naberačka Memoriál Vladimíra Záhradníka Lemešany 23.6.2013

Výsledný čas je lepší čas z dvoch pokusov.
Ženy : Kendice 10,66, Šarišské Bohdanovce 12,56, Lemešany 13,00,
Muži : Kendice II 7,50, Kendice I 7,64, Veľký Slivník I 7,88, Veľký Slivník II 8,39, Šarišské Bohdanovce 8,68, Brestov II 8,72, Brestov I 8,98, Lipovce 9,07, Bretejovce 9,11, Lemešany II 12,87, Lemešany I 13,53, Bretejovce NP

======================================================================================================

Okresná súťaž Župčany 30.jún 2013

Výsledné časy sú súčtom času štafety 8x50 m do oválu a pokusu v PÚ s vodou na sklápacie terče. Časy merané elektrickou časomierou.
Výsledková listina dorastenky : Chminianska Nová Ves 111,86, Kendice 143,09
Dorastenci : Hermanovce 99,00, Chminianska Nová Ves 99,94, Bertotovce NP+81,01, Bajerov NP+83,81, Šindliar NP+85,04

Výsledková listina ženy : Terňa 102,80, Kendice 116,19, Gregorovce 121,04, Chminianska Nová Ves 121,17, Župčany 129,31, Lemešany 132,53, Kvačany 156,08, Žehňa NP+101,01, Fričovce NP+102,33, Šarišské Bohdanovce NP+105,80, Kapušany NP+107,85
Muži : Hermanovce 90,01, Ľubovec 91,99, Terňa 92,76, Šarišská Poruba 96,38, Hendrichovce 96,53, Veľký Slivník 96,69, Pušovce 100,29, Kendice 101,65, Lesíček 104,75, Šarišské Bohdanovce 105,72, Kapušany 107,51, Gregorovce 108,83, Záhradné 112,82, Žehňa 117,48, Záborské 118,86, Župčany 122,54, Bertotovce NP+75,53, Bretejovce NP+84,42, Bzenov NP+85,51

==================================================================================================================

Obvodové kolo Brestov 2.6.2013

Hodnotenie je súčtom času štafety na 8x50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče.Čas meraný ručne

Okrsok Lemešany :
Ženy : Lemešany 140,41, Šarišské Bohdanovce NP+ 104,23
Muži : Bretejovce 100,89, šarišské Bohdanovce 103,74, Lemešany 122,10

Okrsok Kokošovce
Muži : Záborské 111,70, Dulová Ves 112,93, Abranovce 138,19 , Kokošovce NP+ 101,47

Okrsok Mirkovce
Ženy : Žehňa 125,09
Muži : Žehňa 107,56 , Lesíček 109,65, Mirkovce I 111,08, Brestov 118,03, Mirkovce II NP + 90,85, Lúčiná NP + 104,23

 ====================================================================================================

 

Po dlhej a tuhej zime prichádza každým túžobne očakávaná jar, ktorá určite vyláka do prírody väčší počet ľudí. Zvýšený pohyb osôb v prírodnom prostredí a vhodné klimatické podmienky pre zakladanie ohňov spôsobuje každoročne prudký nárast požiarovosti v rámci celého Slovenska. Tieto požiare v prírode spôsobujú škody predovšetkým na flóre a faune, ale pri rýchlom šírení požiaru vplyvom vhodných klimatických podmienok (dlhotrvajúce sucho, veľký vietor...) sa požiare rozširujú aj na budovy a nie sú výnimočné ani tragické konce týchto požiarov. Ľudia vo svojich záhradkách, sadoch a záhonoch začnú v tomto období s jarným upratovaním, ktorého častými „metódami“ sú vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Nakoľko uvedené „metódy“ sú najčastejšími príčinami vzniku jarných požiarov.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za jeho porušenie môže OR HaZZ v Prešove uložiť pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi do 16 596,- € a fyzickej osobe do 331,- €.
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je možné až po písomnom súhlase Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre fyzické osoby upravuje § 31e vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s tým, že jednou zo základných podmienok je ohlásenie začiatku spaľovania na linku 150.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=f13kSyw1_QI#t=1s

 

 

 

 

 

= ===============================================================================================================

Finále VHL Kecerovce 2012

Výsledky : www.pozvanka.cekuj.net/VHL2012.pdf

 

 

 

================================================================================================================

 

Požiar slamy

Dňa 1. októbra krátko po 4. hodine rannej bol ohlásený požiar v priestoroch poľnohospodárskeho družstva Bretejovce.

Na mieste zasahovali dve jednotky HaZZ Prešov s vozidlami Iveco Trakker, jednotka OHZ Lemešany s vozidlom Š 706 RTHP CAS-25 a DA Iveco Daily , jednotka OHZ Drienov s vozidlom Š 706 RTHP CAS - 25 a členovia OHZ Bretejovce.Na pomoc dorazil aj nakladač s PD Budimír, ktorý pomohol pri rozoberaní stohu. Zásah prebiehal aj cez deň za asistencie HaZZ Prešov s jedným vozidlom Iveco Trakker a OHZ Lemešany s vozidlom Š 706 RTHP CAS-25. Jednotka HaZZ Prešov ukončila zásah o 20:00.

 

=================================================================================================================

 

DHZ Bretejovce v sezóne 2012 POHL  obsadil 4 .miesto 

 

Konečné poradie POHL 2012

  Body Body Body Body Body Body SPOLU Poradie
  Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie Čas Poradie BODY
Hermanovce 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 117 1
Bertotovce 10 10 9 8 10 9 10 9 10 9 10 10 114 2
Terňa 10 8 9 10 9 8 10 10 9 9 9 7 108 3
Bretejovce 9 7 8 7 8 5 9 7 9 8 9 8 94 4
Veľký Slivník 7 9 8 6 9 7 9 6 9 5 8 6 89 5
Gregorovce 7 4 7 7 8 6 9 5 9 7 8 6 83 6
Kendice 9 8 5 3 8 4 8 5 7 4 7 5 73 7
Šar. Bohdanovce 5 7 7 4 0 2 8 4 0 0 7 3 47 8
Kojatice 5 3 1 2 1 3 5 2 1 3 5 5 36 9
Lemešany 1 4 5 2 0 0 5 3 0 0 1 2 23 10

 

 

===============================================================================================================

Pohárová súťaž Kendice 2.9.2012

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče,čas meraný elektrickou časomierou.
 
Dosiahnuté výsledky :
 
Ženy : Kendice 18,71, Gregorovce 22,62, Chminianska Nová Ves 22,85, Šarišské Bohdanovce 26,00,Lemešany 27,18,
 
Muži: Bertotovce 15,21, Hermanovce 15,30,Terňa 15,51, Chrastné 16,13, Bretejovce 16,40, V.Slivník 17,25, Šar Poruba 17,40, Kendice 17,47, Župčany 17,76, Chminianska Nová Ves 17,97, Gregorovce 18,26, Kojatice 20,13, Brestov 22,50, Šar.Bohdanovce NP
 
Zmiešané družstvo ženy 22,00, muži 17,22

Pohárová súťaž Hermanovce 18.8.2012

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PU s vodou na sklápacie terče.Hodnotil sa lepší pokus.

Dosiahnuté výsledky
Ženy : Terňa 18,69, Kendice 19,53, Gregorovce 21,28, Žehňa 23,39, Vlkanová 23,82, Chminianska Nová Ves 26,59,
 
Muži : Hermanovce I 14,88, Bertotovce I 14,99, Bretejovce 16,10, Gregorovce 16,25, Terňa 16,42, Hermanovce II 16,50, Velký Slivník16,55, Bertotovce II 17,10, Chminianska Nová Ves 17,69, Kendice 18,36, Vlkanová 19,09, Fintice 19,72, Fintice 21,28, Kojatice 24,90,
 
Zmiešané družstvo ženy NP
 
Zmiešané družstvo muži 17,04

 

 

=============================================================================================================

Nočná súťaž o Budimírsky pohár

1.miesto DHZ Bretejovce 17,61 sec.

2.miesto DHZ Mirkovce 17,85 sec.

3.miesto DHZ Ploské 18,... sec.

 

 

===============================================================================================================

 

Pohárová súťaž pri príležitosti posviacky hasičskej zbrojnice Chrastné

1.miesto DHZ Bretejovce 16,93 sec.

2.miesto DHZ Vtáčkovce

3.miesto DHZ Kecerovce

 

=============================================================================================================

Pohárová súťaž Šarišské Bohdanovce

Muži : Terňa 16,30, Hermanovce 16,36, Bertotovce 16,38, Chrastné 16,55, Čižatice 16,75, Vtáčkovce B 16,89, Bretejovce 17,19, Vtáčkovce A 17,58, Veľký Slivník 17,77, Kecerovce 17,83 , Lesíček 18,17, Gregorovce 18,27, Opiná 18,79, Čečejovce 19,07, Šar.Bohdanovce 19,84, Královce 20,75, Žehňa 21,25, Drienov 21,25,Brestov 21,57, Kendice 21, 65, Lemešany 21,70, Mirkovce 22,91, Ortáše-Ploské 23,43, Ploské 23,94, Záborské 24,41, Kokošovce 25,68, Skaroš 26,25, Kojatice 30,18, Kokšov-Bakša 31,33, Valaliky 32,34,Abranovce 65,23

 

=============================================================================================================

Obvodová súťaž DHZ žehňa 2012

Okrsok Lemešany :
Ženy : Lemešany 127,69, Šarišské Bohdanovce 136,51
Muži : Bretejovce 101,40, Lemešany 107,75, Šarišské Bohdanovce 112,73, Drienov 115,70,
Drienovská Nová Ves 130,34

Okrsok Kokošovce :
Muži : Dulová Ves 109,99, Záborské 111,22, Abranovce 119,79, Kokošovce 126,86,

Okrsok Mirkovce :
Mirkovce I 101,25, Lesíček 102,45, Brestov 106,76, Mirkovce II 131,12, Žehňa 171,07

 

DHZ Bretejovce postupuje na okresné kolo DHZ v Lemešanoch.

============================================================================================================

 

Súťaže zaradené do Prešovskej ligy

 

13. máj - Ploské (spoločné kolo KE OHL a POHL) 

24. jún - Šarišské Bohdanovce (spoločné kolo KE OHL a POHL)

 8. júl - Terňa

 22. júl - Veľký Slivník

 12. august - Hermanovce

 26. august - Bretejovce

 2. september - Gregorovce

 9. september - Kendice

 16. semptember - Kojatice ( finále POHL )
 

 

=================================================================================================================

Okresné valné zhromaždenie

Dňa 25.februára 2012 sa konalo v priestoroch reštaurácie Čierny barón v Prešove Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ. Bola zhodnotená práca okresnej organizácie za uplynulých 5 rokov,zvolené nové orgány na nasledujúce volebné obdobie,odovzdané ocenenia končiacim funkcionárom,prijatý Plán úloh .
Do funkcie predsedu OV DPO bol zvolený Bc.Marek Angelovič DHZ Lemešany
podpredseda-okresný veliteľ Milan Tomčo Prešov
podpredseda pre prevenciu Pavol Fiľakovský Sedlice
podpredseda pre prácu s mládežou Luboš Markuš Chminianska Nová Ves
Zvolené bolo 31 členné Plénum OV DPO , 15 členné Predsedníctvo. OV a 5 členná OKaRK.
Po volbách orgánov sa uskutočnilo 1.zasadanie Pléna ,na ktorom boli zvolené pomocné komisie -Okresný výcvikový štáb,komisia pre prevenciu a komisia pre prácu s mládežou.

 

 

==================================================================================================================

Výzva členom DPO SR Vážení členovia DPO SR!
Mimoriadny zjazd Zväzu požiarnej ochrany SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca
1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval
jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti
prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu, ale aj obdobie
socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a
vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného,
systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo,
za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do
zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hasičský a záchranný zbor MV SR. A to do formy
štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám,
neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z.
sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských
útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa stávajú, pri absencii ochrany
pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými
vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Vážení členovia DPO SR.
Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať
zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu.
Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj
doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu,
previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo
väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov,
odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď
vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou
masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná
možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do
smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné
valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov
OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV
DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vážení členovia DPO SR!
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné
hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné
poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti
a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši
predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne
vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to
neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti.
Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je
schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v
podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy
a samosprávy!
Signatári výzvy:
DHZ Priekopa
DHZ TU vo Zvolene
DHZ Jelšava

 

==================================================================================================================

Ochrana pred požiarom na Vianoce

www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/kinkorova_dokumenty/rok_2011/prezite_vianoce_bez_zasahu_hasicov/Prezite%20Vianoce%20bez%20zasahu%20hasicov.pdf 

 

 

Ochrana pred požiarom u Vás doma...

úskalia vyk._obdobia.pdf [118 KB]  

 16_zimn%C3%A9%20vykurovacie%20obdobie%20a%20jeho%20rizik%C3%A11

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predišli týmto nežiaducim javom, chceme Vás stručne informovať o tom, ako im predísť. Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach alebo do horľavých nádob a pod.. Členovia Obecného dobrovoľného hasičského zboru v Bretejovciach Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád, najmä :

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

-    nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh,

-    inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odbornému pracovníkovi pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

-    dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

-    popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

-    v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

-    nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok alebo elektrických svetelných reťazí.

Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru.

-    dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

-    dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiaru vo Vašich domovoch. Členovia Obecného dobrovoľného hasičského zboru v Bretejovciach sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach prevencie požiarov.

 

 ==================================================================================================================

 

 =========================================================================

 

 

Finále Východoslovenskej hasičskej ligy Kojatice 2011

Dňa 24.septembra sa v obci Kojatice v okrese Prešov zišli tie najlepšie hasičské družstvá z prešovského a košického kraja na finálovej súťaži Východoslovenskej hasičskej ligy, ktorá sa v tomto roku konala už desiaty krát.
Umiestnenie :
Ženy : Terňa PO 18,35, Kendice PO 19,45, Štrba PP 21,20, Lúčka SB 21,66, Nižná Vôľa BJ 22,72, Šarišské Michaľany SB 27,27, Spišská Sobota PP 27,61, Zlaté BJ 27,85, Čižatice KS 32,43, Kecerovce KS 34,77, Šuňava PP 63,74
Muži : Spišská Sobota PP 14,85, Ľubovec PO 15,50, Gerlachov PP 15,65, Zlaté BJ 15,87, Štrba PP 16,11, Reľov KK 16,38, Chrastné KS 18,58, Markušovce SN 16,69, Žakovce KK 16,84, Bijacovce LE 16,86, Kravany PP 17,30, Spišský Štvrtok LE 17,31, Kecerovce KS 17,42, Stratená RV 17,95, Slavošovce RV 18,01, Sveržov BJ 18,02, Lúčka SB 18,32, Brezovica SB 18,54, Hermanovce PO 18,62, Staré MI 19,49, Krompachy SN 20,02, Kojatice PO 23,83, Bertotovce 24,28, Ploské KS a Uzovské Pekľany SB NP
==============================================================================================================

Vyhodnotenie Prešovskej okresnej hasičskej ligy

 

 

Body

Body

Body

Body

Body

Body

SPOLU

Poradie

 

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

BODY

Ľubovec

9

10

9

10

9

10

9

10

10

10

10

9

115

1

Hermanovce

9

9

9

10

10

9

9

8

9

8

10

8

108

2

Bertotovce

9

9

7

8

10

10

9

9

7

3

10

10

101

3

Terňa

9

9

8

8

7

9

9

7

9

9

9

7

100

4

Bretejovce

9

6

8

7

7

4

10

8

8

5

8

7

87

5

Veľký Slivník

7

6

7

7

8

7

8

6

7

5

7

4

79

6

Gregorovce

5

7

8

5

7

6

9

7

7

3

7

4

75

7

Kendice

7

8

8

8

1

3

8

4

8

6

8

5

74

8

Lemešany

0

2

1

2

5

6

5

3

1

2

0

0

27

9

=============================================================================================================

Šarišský pohár DHZ

20.augusta 2011 sa konal v obci Vyšný Mirošov už v poradí 19.ročník Šarišského pohára,na ktorom sa stretli najlepší hasiči a hasičky okresov Bardejov, Prešov Sabinov Stará Ľubovňa a Svidník.Súťažili mladí hasiči,dorastenky,dorastenci,ženy,muži,ženy nad 30 a muži nad 35 rokov a hasiči z povolanie.Mladí hasiči súťažili v štafete 8x50 metrov a štafete požiarných dvojíc,ostatní mali dva pokusy PÚ na sklápacie terče,čas meraný elektrickou časomierou.Hasiči z povolania používali 3 hadice B.
Dosiahnuté výsledky :
Mladí hasiči : Lúčka SB 191,12Hankovce BJ 203,44, Lúčka SK 206,07
Prof.hasiči :Stará Ľubovňa 20,64, Prešov 20,98, Bardejov 21,69, Svidník 24,93,
Dorastenky Nižná Voľa BJ 23,01, Vyšný Mirošov SK 25,92, Ražňany SB 28,02, Chminianska Nová Ves PO NP
Ženy : Osikov BJ 24,10, Pečovská Nová Ves BJ 24,22, Kendice PO 24,39, Kapišová SK 24,65,
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov 26,21, Pečovská Nová Ves 27,47
Dorastenci : Zlaté BJ 15,86, Bertotovce PO 16,09, Vyšný Mirošov SK 17,35, Vislanka SL 19,02, Ražňany BJ 24,45
Muži nad 35 r. : Bertotovce PO 18,61, Rožkovany SB 19,94, Giraltovce SK 23,93, Hniezdne SL 24,04, Hrabovec BJ 24,56,
Muži : Ľubovec PO 15,36, Vyšná Voľa BJ 15,44, NižSL 15,47, Nemcovce BJ 15,74, Šarišský Štiavnik SK 16,06, Uzovské Pekľany SB 16,36, Bretejovce PO 16,42, Giraltovce SK 18,03, Lúčka SB 18,93,

===============================================================================================================

Poradie po 6.kole Hermanovce 

 

 

Body

Body

Body

Body

Body

Body

SPOLU

Poradie

 

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

BODY

Ľubovec

9

10

9

10

9

10

9

10

10

10

0

0

96

1

Terňa

9

9

8

8

7

9

9

7

9

9

0

0

84

2

Hermanovce

0

0

9

9

5

5

10

9

9

8

9

8

81

3

Bretejovce

0

6

8

7

5

4

10

8

8

5

8

7

76

4

Bertotovce

0

0

1

4

7

8

10

10

9

9

7

3

68

5

Gregorovce

5

7

5

5

7

6

9

7

1

2

7

4

65

6

Veľký Slivník

0

0

7

6

7

7

5

5

8

6

7

5

63

7

Kendice

7

8

1

3

1

3

8

4

8

6

0

0

49

8

Lemešany

0

0

0

2

1

2

5

6

5

3

0

0

24

9

 

 

 

Poradie v POHL po 5.kole ľubovec

 

 
 

Body

Body

Body

Body

Body

Body

SPOLU

Poradie

 

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

BODY

Ľubovec

9

10

9

10

9

10

9

10

0

0

0

0

76

1

Terňa

9

9

8

8

7

9

9

7

0

0

0

0

66

2

Hermanovce

0

0

9

9

5

5

10

9

9

8

0

0

64

3

Bretejovce

0

6

8

7

5

4

10

8

8

5

0

0

61

4

Bertotovce

0

0

1

4

7

8

10

10

9

9

0

0

58

5

Gregorovce

5

7

5

5

7

6

9

7

1

2

0

0

54

6

Veľký Slivník

0

0

7

6

7

7

5

5

8

6

0

0

51

7

Kendice

7

8

1

3

1

3

8

4

0

0

0

0

35

8

Lemešany

0

0

0

2

1

2

5

6

5

3

0

0

24

9

 

 

=================================================================================================================

Výsledky VHSL 2 a 3 kolo

arissky_stiavnik.xls [72 KB]

zlate_3_.xls [73 KB]

====================================================================================================================

Výsledky Bretejovce 26.6.2011

Umiestnenie ženy : Kendice 21,23, Gregorovce 22,92, Lemešany 24,65, Sedlice 25,94, Terňa 28,89, Šarišské Bohdanovce 29,82, Župčany 38,38
Muži : Ľubovec 16,28, Župčany 17,94, Veľký Slivník 18,13, Terňa 18,43, Bertotovce 18,59, Chrastné 19,11, Ploské 19,12, Gregorovce 19,39, Hermanovce 20,72, Bretejovce 21,17, Žehňa 21,64, Kendice 22,17, Šarišské Bohdanovce 22,48, Drienov 25,94, Chmeľov 26,21, Varhaňovce 29,23, Sedlice 31,09, Drienovská Nová Ves 32,32, Lemešany 39,42, Abranovce NP

================================================================================================================

Drienov okresné kolo

Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Terňa 107,56, Kendice 111,40, Chminianska Nová Ves 115,01, Sedlice 119,62, Gregorovce 135,05, Kokošovce 136,49, Župčany 151,85, Kvačany 151,92, Demjata 153,44, Lemešany 164,71, Lipovce 198,88
Muži : Ľubovec 89,90, Hermanovce 91,48, Veľký Slivník 94,07, Bretejovce 95,22, Bertotovce 95,56, Pušovce 97,61, Lesíček 99,33, Sedlice 102,80, Abranovce 109,12, Drienov 109,13, Široké 111,29, Kapušany 112,20, Bzenov 112,91, Župčany 118,90, Kendice 125,95, Kokošovce 156,30, Terňa NP+83,53, Svinia NP+88,47
Putovný pohár putovný pohár riaditeľa OR HaZZ  za najllepší dosiahnutý čas v PÚ 15,32 získalo družstvo mužov z Bretejoviec, putovný pohár okresného veliteľa za 1.miesto v kategórii muži získali
muži z Ľubovca a putovný pohár predsedu OV DPO za 1.miesto v kategórii ženy získalo družstvo žien z Terne.

FOTO : dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dospelych_Drienov

===========================================================================================================

Obvodové kolo KOKOŠOVCE

Okrsok Kokošovce :ženy Kokošovce 133,91, Dulova Ves NP+99,47,
Muži : Abranovce 111,71, Kokošovce 114,57, Dulova Ves II 117,30, Dulova Ves I 118,84, Záborské 149,07
Okrsok Lemešany ženy : Lemešany 129,24, Šarišské Bohdanovce NP + 119,11
Muži: Bretejovce 100,39, Lemešany 113,28, Drienov 115,62, Šarišské Bohdanovce 118,62, Drienovská Nová Ves 124,82
Okrsok Mirkovce muži : Lesíček 103,46, Varhaňovce 158,56, Žehňa NP+84,72

=================================================================================================================

============================================================================================ 

 Poradie v POHL po druhom ligovom kole

 

 

Body

Body

Body

Body

Body

Body

SPOLU

Poradie

 

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

BODY

 

    Ľubovec

10

9

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

38

1

Terňa

9

9

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

34

2

Gregorovce

7

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

22

3

Bretejovce

6

0

8

7

0

0

0

0

0

0

0

0

21

4

Kendice

8

7

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

19

5

Hermanovce

0

0

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

18

6

Veľký Slivník

0

0

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

13

7

Bertotovce

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8

Lemešany

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

 

 =================================================================================================================

Výsledky VHSL Kecerovce 8.5.2011

kecerovce_vysledky.xls [71 KB]

 

===============================================================================================================

 

Ligová komisia POHL informuje

30.3.2011 za uskutočnilo zasadnutie zástupcov prešovskej a košickej hasičskej ligy v Prešove. 

Spoločné ligové kolá: 

v KE - 8.5 Kecerovce (ihrisko o 8:30) 

v PO - 11.9 Kendice (ihrisko o 9:00) finále oboch líg Dohodnuté spoločné body: 

1. súťaži sa podľa súťažného poriadku DPO + doplnky 

2. štartovanie - rozhodca alebo družstvo samé 

3. opasky - v KE (povinné) 
v PO (dobrovoľné) 

4. štartovné čísla - v KE (losovanie - ako prvé štartujú ženské družstvá) 
v PO (na základe prihlásenia sa na súťaži - ako prvé 
štartujú ženské družstvá) 

5. zapožičanie člena DHZ - povolené aj medzi POHL a HL KE 

6. okolie základne musí byť vykobercované 

7. každá liga si vyhodnotí svoju ligu zvlášť, samotná súťaž sa hodnotí ako 
celok 

8. Rozhodcovia:                            kolo v KE                       kolo v PO 

Hlavný rozhodca súťaže:                  POHL                            HL KE 
Hlavný rozhodca disciplíny:               HL KE                           POHL 
Rozhodca časomiery:                        POHL                            HL KE 
Rozhodca R1 základňa:                     POHL                           HL KE 
Rozhodca R2 základňa:                     HL KE                           POHL 
Rozhodca Č1 časomiera:                   POHL                            HL KE 
Rozhodca Č2 časomiera:                   HL KE                            POHL 
Rozhodca Č3 časomiera:                   HL KE                            POHL 
Rozhodca R3 terče:                            HL KE                           POHL

 

 ======================================================================================================================

Vyhodnotenie ankiet za rok 2010

Najlepšia súťaž v roku 2010 bola v Bretejovciach

Najlepší guľáš bol v Žehni

 

=======================================================================================================================

OR HaZZ v Prešove informuje

 

vypalovanie_2011.pdf [124 KB]  

ochrana_lesov.pdf [270 KB]  

ochrana_lesov_letak.pdf [143 KB]  

 

 

Po dlhej a tuhej zime prichádza každým túžobne očakávaná jar, ktorá určite vyláka do prírody väčší počet ľudí. Zvýšený pohyb osôb v prírodnom prostredí a vhodné klimatické podmienky pre zakladanie ohňov spôsobuje každoročne prudký nárast požiarovosti v rámci celého Slovenska. Tieto požiare v prírode spôsobujú škody predovšetkým na flóre a faune, ale pri rýchlom šírení požiaru vplyvom vhodných klimatických podmienok (dlhotrvajúce sucho, veľký vietor...) sa požiare rozširujú aj na budovy a nie sú výnimočné ani tragické konce týchto požiarov. Ľudia vo svojich záhradkách, sadoch a záhonoch začnú v tomto období s jarným upratovaním, ktorého častými „metódami“ sú vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Nakoľko uvedené „metódy“ sú najčastejšími príčinami vzniku jarných požiarov.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za jeho porušenie môže OR HaZZ v Prešove uložiť pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi do 16 596,- € a fyzickej osobe do 331,- €.
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je možné až po písomnom súhlase Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre fyzické osoby upravuje § 31e vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s tým, že jednou zo základných podmienok je ohlásenie začiatku spaľovania na linku 150.

 

 

====================================================================================================================

Smernica POHL na rok 2011

PREŠOVSKÁ OKRESNÁ HASIČSKÁ LIGA

 

            Prešovská okresná hasičská liga (ďalej len P OHL) je celosezónna hasičská súťaž, ktorá pozostáva z ligových súťaží v požiarnom útoku v kategórii mužov a žien, pre konkrétny súťažny kalendárny rok.

 

1. Organizácia P OHL

1.1 Orgány P OHL

- najvyšším orgánom P OHL je ligová komisia (ďalej len LK), ktorá pracuje pri OVŠ

 

Skladá sa:       Predseda – Milan Tomčo

                      Podpredseda – Ján Semnčík

                      Tajomník–hospodár – Ing. Peter Tomčo

                      Členovia: Martin Vavrenec

                                    František Potocký

                                    Andrej Kmec

                                    Anton Kovalik

                                    Martin Slanina

                                    Matej Šarišský 

 

1.2 Úlohy ligovej komisie

- LK sa schádza pred zahájením a ukončením P OHL, v ostatnom prípade pri riešení neodkladných záležitostí súvisiacich z riadením P OHL.

- na zasadnutiach sa môžu zúčastniť aj členovia OVŠ

- ligová komisia je uznášaniaschopná, len ak je na zasadnutí ligovej komisii prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov LK.

- Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Uznesenie prijaté LK je záväzné aj pre tých členov, ktorí hlasovali proti, zdržali sa hlasovania, alebo neboli prítomní. 

- pred zahájením súťaže prekontrolovať dráhu a splnenie pravidiel ligy, prekontrolovať členské preukazy prihlásených hasičských družstiev do P OHL.

 

1.3 Hospodárenie

- peňažné prostriedky v P OHL tvoria hlavne vstupné poplatky a iné.

- získané peňažné prostriedky budú využité na organizačné náležitosti P OHL (poštovné, ceny a iné potrebné výdaje)

- hospodárenie s peňažnými prostriedkami má na starosti tajomník-hospodár LK, kontroluje ho predseda a podpredseda LK

 

 

2. Základné podmienky

 

2.1 Podmienky účasti v P OHL

- do P OHL sa môže prihlásiť každé hasičské družstvo(ďalej len HD), ktoré zaplatí vstupný poplatok 15€ a doručí prihlášku ligovej komisii na OV DPO Prešov.

- povinné prihlásenie DHZ-tky do POHL, ktoré chce organizovať ligové kolo v danom ročníku je koniec februára - do prvého zasadnutia ligovej komisie pre príslušný kalendárny rok.

- prihlásenie sa do POHL bez nároku organizovania ligového kola je stanovený na posledný pracovný deň (čiže piatok) pred začatím prvého ligového kola na OV DPO v Prešove. 

- DHZ, ktorá bude usporiadávať kolo súťaže P OHL daného ročníka, vloží do pokladne P OHL poplatok 10€ (iný poplatok – „možnosť zaplatenie aj pri platení vstupného poplatku“)

 

2.2 Kritéria pre hodnotenie P OHL

 

 

Hasičské družstvo bude hodnotené ak splní všetky nasledujúce podmienky hodnotenia:

1. Prihlási sa do P OHL a zaplatí vstupný poplatok

2. Hodnotí sa účasť na vopred vybraných pohárových súťažiach, ktoré boli zaradené ako ligové súťaže P OHL.

3. Povinná účasť pre hodnotenie ligového družstva je účasť na 5. kolách. Hodnotí sa však 6 najlepších kôl z 8 kolového kalendára súťaži. Pri 5 účastiach sa posledné šieste započíta nulou.

4. Body za umiestnenie:  na každej ligovej súťaži sa vyhodnotí z prihlásených družstiev do       P OHL   1. – 10. miesto a HD získa body na základe tabuľky hodnotenia

1. miesto

10 bodov

6. miesto

5 bodov

2. miesto

9 bodov

7. miesto

4 body

3. miesto

8 bodov

8. miesto

3 body

4. miesto

7 bodov

9. miesto

2 body

5. miesto

6 bodov

10. miesto

1 bod

 

K bodom za umiestnenie sa budú pripočítavať plusové body za dosiahnutý čas podľa tabuľky za danú kategóriu (mužov, žien)

 

Kategória mužov

do 16 sek.

10 bodov

18  -  20 sek.

7 bodov

16  -  17 sek.

9 bodov

20  -  22 sek.

5 bodov

17  -  18 sek.

8 bodov

22  a viac

1 bodov

 

Kategória žien

do 19 sek.

10 bodov

21  -  23 sek.

7 bodov

19  -  20 sek.

9 bodov

23  -  26 sek.

5 bodov

20  -  21 sek.

8 bodov

26  a viac

1 bodov

 

 

 2.3 Celkové hodnotenie P OHL a postup na Východoslovenskú hasičskú ligu

 

-       vyhlásenie celkových výsledkov sa bude vykonávať na poslednej ligovej súťaži, ktorá sa uskutoční ako záverečné kolo P OHL

-       víťazom P OHL sa stáva družstvo v kategórii mužov a žien s najvyšším počtom získaných bodov v ligových súťažiach P OHL

-       pre celkové hodnotenie HD musia byť splnené všetky podmienky hodnotenia

-       pri dosiahnutí rovnakého počtu získaných bodov o umiestnení a postupujúcom rozhodnú lepšie umiestnenia (1. – 10. Miesto) v siedmych hodnotených ligových súťažiach P OHL

-       víťaz P OHL  v kategórii mužov a žien obdrží do dočasného užívania putovný pohár       P OHL

-       do finále Východoslovenskej hasičskej ligy postupujú po celkovom hodnotení P OHL prvé tri HD mužov a prvé dve HD žien

-       Ak sa nachádza medzi postupujúcimi aj obhajca prvenstva predchádzajúceho ročníka Vsl. HL má automatický postup. V takomto prípade v danej kategórii má zabezpečenú účasť ešte jedno HD z danej kategórii

 

 

2.4 Protesty

-       protest za nedodržanie pravidiel voči svojmu družstvu môže podávať len veliteľ HD

-       protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi disciplíny v čase do 10 minút od skončenia pokusu

-       protest rieši hlavný rozhodca disciplíny, ak ho nemôže vyriešiť, postúpi ho so svojim vyjadrením hlavnému rozhodcovi súťaže

-       protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaže  do 10 min.  od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné podať protest

-       protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji

-       rozhodnutie o proteste musí byť do 30 minút od podania, ale najneskôr pred skončením danej ligovej súťaže

-       výsledok rozhodnutia o proteste musí byť zverejnený verejne.

-       výsledok rozhodnutia musí byť v písomnej forme

-       pri podaní protestu musí HD zložiť zálohu 15€, hospodárovi LK (alebo zodpovednému funkcionárovi LK), ktorá sa po uznanom proteste vráti

 

 

 

3. Povinnosti usporiadateľov súťaže

            Ligové súťaže budú prebiehať podľa súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008.

 

 

 

Základňa

-       rozmery 2000x2000x100 (dĺžka, šírka, výška)

-       môže byť drevená a môže byť potiahnutá protišmykovou podložkou

Nádrž

-       výška steny 0,8m od povrchu dráhy, rozmery 200x100x80

-       okraje musia byť bez ostrých hrán a uší, aby nedošlo k poraneniu súťažiacich

-       objem

 

Ceny

-       ceny a diplomy zabezpečuje usporiadateľ pohárovej súťaže

 

 4. Technické podmienky

4.1  Kôš

- kôš hliníkovej alebo laminátovej (TURBO kôš) konštrukcie

- s funkčnou klapkou a vypúšťacím mechanizmom

- musí mať sito s ľubovoľnými okami

 

 

4.2  Savice

- dĺžka 2,5m (±10cm) vrátane koncoviek

- priemer 110 mm so skrutkovým spojením

- izolepy a textilne pásky povolené

- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu

- závažie a výstuhy savíc sú nepovolené

 

4.3  Hadica B

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)

- priemer 75mm

- poistky na spojkách sú povolené

 

4.4  Rozdeľovač

- s ľubovoľnými ventilmi bez úprav

- povolený iba s jedným vstupom B a výstupom 1xB a 2xC

 

4.5  Hadica C

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)

- šírka 52mm

- poistky na spojkách povolené

 

4.6  Prúdnica

- prúdnica C, priemer výstrekovej hubice 12,5mm (±0,1mm)

- dĺžka 40 – 50 cm

- celokovové

 

4.7  Ostatné

- kľúče 2ks na polospojky

- podložka na savicu max. 50x50cm a hrúbka 10mm

- kamienky a podložky nie sú povolené

 

4.7  Ostatné

- jednotný športový odev alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a lýtka

- prilba splňujúca podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (kompletný skelet a podbradným pásom ktorý musí byť zapnutý)

- obuv ľubovoľná, kopačky – zakázaná je obuv s kovovými hrotmi a tretry

- povolené sú chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

 

 5. Iné ustanovenia

- Pri vážnych okolnostiach (napr. choroba člena, zranenie člena, iné) môže družstvo požiadať členov ligovej komisie na súťaži o požičanie jedného súťažiacého vo svojej kategórii. Toto zapožičanie bude písomne zanamenané do prihlášky na dané ligové kolo (Meno a priezvisko pretekára, DHZ a podpis). Súťažiaci na ligovom kole môže súťažiť iba v jednom drese, čiže zapožičaný pretekár štartuje v drese svojej DHZ-tky. Prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie a obe družstvá budú diskvalifikované.

- obsluhať časomieru na ligovom kole bude osoba nezávislá od vlastníka časomiery.

- Zloženie zostavy kola: Zostavujú ho členovia DHZ v lige okrem organizátora ligového kola. Pozície: Sanie, strojník, spájanie B - hadíc, rozdeľovač, pravý a ľavý prúd sa budú losovať na každom ligovom kole.

- každé družstvo si pripravuje základňu k útoku samostatne. Výnimkou je ženské družstvo, ktorému môžu pomôcť s uložením stroja na základňu muži a následne zostáva iba vedúci družstva.

- zo základne môžu prečnievať iba savice

- zuby polospojok a polospojky sa nesmú vzájomne dotýkať, minimálna medzera na kontrolnú šablónu

- motorová striekačka sa na základni nesmie štartovať (porušenie znamená neplatnosť pokusu)

- sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže (porušenie znamená neplatnosť pokusu), súťažiaci rozpája savicové vedenie na povel rozhodcu

- príprava náradia na základni je maximálne 5 minút ak organizátor ligovej súťaže neurčí ináč

- Pokus je neplatný ak:       1. Ak pri striekaní do terča pomôže druhý prúd

                                         2. Pri prekročení nástrekovej čiary

                                         3. Ak pokus nie je ukončený do dvoch minút

                                         4. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom

                                         5. Po dvoch neplatných štartoch

                                         6. Pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného HD

                                         7. V prípade straty výstroja počas útoku (napr. strata prilby)

                                             a do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj

                                             kompletnú. (ak neohrozovala jeho bezpečnosť pri

                                             vykonávaní pokusu)

 

Diskvalifikácia (vylúčenie) zo súťaže:

1. ak sa členovia HD nedôstojne správali voči rozhodcom a členom vedenia súťaže

2. ak sú členovia HD pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov

3. ak HD použilo iné náradie ako je predpísané

4. ak HD poškodzuje náradie, výstroj a výzbroj

5. ak sa zistí porušenie súťažného poriadku z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti

 =============================================================================================================

Hasičské vozidlá Hazz SR

AHZS 1B – Mercedes Benz Atego 1529 AF 4x4

Popisek
Moderný zásahový automobil určený na zásahy pri dopravných nehodách a tiež hasenie požiarov. Vozidlo plný úlohu prvovýjazdových cisterien.

Základným určením vozidla je vyslobodzovanie a záchrana osôb v mieste havárie vozidiel na cestných komunikáciách s možnosťou osvetlenia miesta zásahu, odtiahnutie havarovaného vozidla a sprejazdnenie komunikácie. Vozidlo umožňuje aj vykonanie požiarneho zásahu vodou alebo penou. Konštrukcia tohto špecializovaného vozidla vznikla integrovaním hasičskej a záchrannej nadstavby Rosenbauer TLF ES 3000/200 na dvojnápravový automobilový podvozok Mercedes-Benz 1529 AF/4x4/3.860 ATEGO. Tento automobilový podvozok s jednoduchou montážou kolies na prednej náprave a dvojmontážou kolies na zadnej náprave, má stály pohon všetkých kolies a je vybavený ľavostranovým riadením. Pohon automobilu zabezpečuje šesťvalcový radový preplnovaný dieselový motor Mercedes-Benz OM 906 LA s priamym vstrekovaním. Obsah valcov motoru je 6374 cm3, maximálny dostupný výkon je 210 kW pri 2200 ot/min, točivý moment je 1120 Nm pri 1200 - 1600 ot/min. Chladenie motoru je kvapalinové s termostatom. Mechanická synchronizovaná prevodovka Mercedes-Benz G 85 disponuje piatimi rýchlostnými stupnami pre jazdu vpred a jedným rýchlostným stupnom pre jazdu dozadu. Palivová nádrž má objem 130 l motorovej nafty. Vozidlo je dlhé 7580 mm, široké 2500 mm a vysoké v nezaťaženom stave 3355 mm. Svetlá výška pod prednou nápravou pri plnom zaťažení vozidla je 27,7 cm, svetlá výška pod zadnou nápravou pri plnom zaťažení je 25,9 cm. Svetlá výška podvozku pri plnom zaťažení dosahuje hodnotu 50 cm. Celková hmotnosť hasičského vozidla dosahuje 15 t. Predný aj zadný nájazdový uhol pri plnom zaťažení je 23°. Elektronicky obmedzená maximálna rýchlosť vozidla je 130 km/h. V kabíne vodiča a hasičského družstva je celkovo šesť sedadiel. Sedadlá pre posádku sú orientované v smere jazdy a disponujú integrovaným uchytením dýchacích prístrojov. Vozidlo je vybavené širokou škálou zvláštnych výstražných svetelných a zvukových zariadení - dvojicou modrých zábleskových majákov na streche kabíny, dvojicou modrých zábleskových svetiel zabudovaných do mreže masky vozidla, dvojicou prídavných výstražných bielych zábleskových svetiel integrovaných v predných svetlometoch a sirénou. Súčasťou špeciálneho vybavenia je taktiež vozidlová rádiostanica.

Moderná skrinová nadstavba

Samostatná špeciálna skrinová nadstavba Rosenbauer TLF ES 3000/200 má celokovovú samonosnú konštrukciu. Vyrobená je z hliníkových plechov, pričom mimoriadne namáhané bočné steny sú zosilnené sendvičových spojovacích plechov. Pre dosiahnutie rovnomerného zaťaženia rámu nadstavby a tým aj dostatočnej tuhosti celej jej konštrukcie a zamedzenie bodového zaťaženia je zabudovaný montážny rám z uzavretého oceľového profilu.

Na každej strane nadstavby sú tri priestory a jeden pre čerpadlo sa nachádza na jej zadnej strane. Všetky bočné úložné priestory sa uzatvárajú pevnými prachotesnými roletami, ktoré sa zaisťujú uzamykateľným zámkom. Všetky rolety sú vybavené sťahovacími šnúrami. Priestor ovládania čerpadla sa zatvára dvierkami vyklápanými smerom nahor, ktoré sa v uzavretom stave taktiež zaisťujú uzamykateľným zámkom. Tieto dvierka v otvorenom stave chránia obsluhu pred vplyvom nežiadúcich poveternostných podmienok. V spodnej časti bokov nadstavby sa nachádzajú priestory pre uloženie náradia. Tieto sa otvárajú s pomocou výklopných plošín, ktoré po otvorení uľahčujú prístup a dosah k výbave uloženej v horných častiach nadstavby. Povrch schodíkov je opatrený protišmykovou úpravou. Systém umiestnenia náradia v spodnej časti nadstavby vozidla má výklopné, výsuvné a otočné viacúrovnové zásuvky a police.

V zadnej časti nadstavby je umiestnený aj sklápateľný rebrík. V sklopenom stave je rebrík zapustený do zadnej steny nadstavby. Výstup na strechu nadstavby uľahčujú dva strmene. Strecha nadstavby je zosilnená, nosná. Umožnuje pohyb dvoch osôb a súčasné bezpečné umiestnenie a upevnenie vecných prostriedkov. Priestor strechy nadstavby určený pre pohyb osôb o obsluhu lafetovej prúdnice je opatrený protišmykovým povrchom, ktorý umožnuje bezpečný pohyb aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Po stranách zadnej časti špeciálnej nadstavby sú umiestnené dva modré zábleskové odrušené majáky a v strede zadnej časti nadstavby je nainštalovaná svetelná alej oranžovej farby na báze LED diód, ktorá má možnosť zmeny smeru signalizácie.

Voda i pena

Samozrejme asi tými z laického pohľadu najdôležitejšími komponentmi nadstavby sú nádrže na vodu a penidlo, čerpadlo, miešacie a primiešavacie zariadenie, vysokotlakový prietokový navijak a lafetová prúdnica. K ním treba doplniť aj lanový navijak, osvetľovací stožiar a elektrocentrála a jej príslušenstvo.

Nádrž na vodu vyrobená z kombinácie sklolaminát-plast s vysokou pevnosťou je zabudovaná do nadstavby a tvorí jej integrovanú časť. Nádrž s maximálnym objemom 3000 l vody je vybavená vnútornými vlnolamami, ktoré zabranujú prelievaniu vody a prudkým zmenám ťažiska v prípade, že nádrž nie je plná. Súčasťou vybavenia nádrže je aj ohrievacie teleso s výkonom 2,5 kW.

Zabudovaná nádrž na bežné syntetické penidlo s objemom 200 l je vyrobená z polyetylénu. Ďalšie nádrž na moderná hasivá (napríklad Pyrocool) má objem 50 l.

Použité čerpadlo Rosenbauer NH 35 konštrukčne predstavuje kombinované odstredivé radiálne čerpadlo hnané prostredníctvom kardanového hriadeľa pohonnou jednotkou automobilu. V konštrukcii čerpadla je na spoločnej hriadeli umiestnené jednostupnové čerpadlo pre nízky tlak a štvorstupnové čerpadlo pre vysoký tlak. Pre aspon čiastočné zníženie axiálneho namáhania spoločného hriadeľa sú čerpadlá usporiadané protibežne. Konštrukcia čerpadla ako takého je prispôsobená pre možnosť stáleho ohrevu z chladiacej sústavy pohonnej jednotky nosného automobilu, čím sa predchádza zamedzeniu prípadného zamrznutia. V letnom období slúži toto prepojenie s chladiacou sústavou pohonnej jednotky automobilu na zabránenie prehriatia čerpadla. Obslužný panel čerpadla je jednoducho a bezpečne prístupný, osvetlený je neoslnujúcim svetlom. Čerpadlo i ostatné ventily sú ovládané elektropneumatickým systémom vozidla, pre prípad poruchy slúži záložné manuálne ovládanie s použitím takzvaného servisného kľúča.

Súčasťou čerpadla NH 35 je automatický miešací systém FixMix, ktorý rieši pridávanie bežného syntetického penidla do čerpadla, pre použitie s nízkym tlakom, vysokým tlakom a pre kombinovanú prevádzku nízkeho a vysokého tlaku. Systém pracuje nezávisle od prietoku vody a tlaku čerpadla a poskytuje používateľovi tri konštantné zmiešavacie pomery. Ďalším zariadením vo výbave vozidla je elektricky pohánaný a ovládaný tlakový primiešavací systém Rosenbauer Digidos 24. Nastavená úroven primiešavania bežného proteínového a syntetického penidla ako aj moderného penidla je automaticky udržiavané prostredníctvom elektronických riadiacich podsystémov nezávisle na okamžitom tlaku a prietoku na výstupe čerpadla. Hodnota nastavenej úrovne sa zobrazuje na displeji elektronickej jednotky.

Najkvalitnejšie vybavenie

Vo vybavení je vysokotlakový prietokový rýchlonavijak s elektrickým navíjaním a s núdzovým záložným navíjaním ručnou kľukou. Na bubnovej hadici HD umiestnenej v ľavej zadnej časti nadstavby pod roletou je vysokotlaková hadica Pro Haspel s dĺžkou 60 m. Hadica je určená pre vysoký tlak 4 MPa a prietok až 200 l/min. Odnímateľný penotvorný nástavec pre vysokotlakovú pištoľovú prúdnicu Rosenbauer NePiRo umožnuje výrobu ťažkej peny.

Na streche kabíny vozidla je nainštalovaná odnímateľná lafetová prúdnica pre vodu a penu typu Rosenbauer RM 25 M dimenzovaná pre nastaviteľný prietok až do 2400 l/min. Prúdnicou je možné použiť aj počas jazdy vozidla pri zaradenom prvom prevodovom stupni pre jazdu vpred. Lafetová prúdnica umožnuje vytvárať kompaktný a roztrieštený prúd. Konštrukcia prúdnice umožnuje jej celokruhový pohyb v azimute (360°) a pohyb v elevácii v rozsahu od -50° do + 80°. Reálny rozsah pohybu prúdnice v elevácii je samozrejme ovplyvnený tvarom strechy vozidla.

V podvozku vozidla, ktoré slúži ako nosič špecializovanej nadstavby, je pevne zabudovaný hydraulicky pohánaný lanový navijak Rotzler TR 030 sd ukladačom, prítlakom a vývodom lana dopredu. Navíjanie je možné pri akejkoľvek prevádke. Navijak má ochranu proti preťaženiu.

Vozidlo je taktiež vybavené pneumaticky vysúvateľným osvetľovacím stožiarom, na ktorom sú štyri halogénové reflektory s výkonom 1000 W každý. Každý z reflektorov osvetľuje jeden zo štyroch na seba kolmých smerov.

Súčasťou výbavy je špecializovaný elektrický zdrojový agregát Rosenbauer Powerline RS 14 s výkonom 13,6 kW. Pohon agregátu zabezpečuje piestový štvortaktný spaľovací motor Brigg & Stratton. Štartovanie elektrocentrály je elektrické s núdzovým ručným zálohovaním. Elektrický zdrojový agregát Powerline RS 14 umožnuje dodávať napätie 400 V a 230 V s kmitočtom 50 Hz.

Dodavateľ vozidla firma Stražan s.r.o.

Zdroj: http://artix.sk/strazan4/rosenbauer-tlf-es-3000-200/technicka-specifikacia

 

 

 ================================================================================================================

 


=====================================================================================================================                                             

POHL Dodatok k smernici na rok 2011.

www.pohl.estranky.sk/clanky/pravidla/dodatok--k-smernici-2011 

 

=====================================================================================================================

 

 

Slovenský superpohár v požiarnom útoku 2010
Výsledková listina:
 
========================================================
Finále východoslovenských hasičských líg Čečejovce
Výsledková listina vychodosl.has.liga_2010.xls 
===============================================================================================================
Pohárová súťaž Žehňa 12.septembra 2010
časy merané ručne.
Ženy : Dulová Ves 26,17, Abranovce 28,41, Bzenov 43,30
Muži : Bertotovce 16,39, Bretejovce 16,73, Kendice 19,39, Mirkovce 21,14, Žehňa 21,23, Lemešany B 21,84, Bzenov 21,85, Lesíček 21,86, Abranovce 23,61, Drienov 23,85, Kokošovce 24,06, Lemešany A 24,85, Dulová Ves 24,98, Šarišské Bohdanovce 28,90,

================================================================================================================

Sútaž o pohár starostu obce Chrastné Okres Košice - okolie 12.9.2010

1.miesto DHZ Bretejovce 15,69 sec.

2.miesto DHZ Chrastné    16,00 sec.

3.miesto DHZ Vtáčkovce    16,44 sec.

 

================================================================================================================

Výsledky POHL po kolách

 

 

 

 

 

DHZ

Výsledné časy v ligových súťažiach

Kapušany

V. Slivník

Terňa

Terňa

Š. Poruba

Župčany

Lipníky

Hermanovce

Bretejovce

Gregorovce

Bretejovce

19,39

17,77

 -

19,5

23,75

18,55

16,59

 -

16,21

16,09

Gregorovce

19,76

21,24

17.69

20,7

21,28

18,01

16,74

18,73

16,4

16,71

Hermanovce

16,32

15,04

16.31

17,1

23,65

15,71

15,32

15,53

16,25

15,66

Kendice

24,62

17,28

NP

22,00

26,53

20,13

20,07

17,46

16,45

20,65

Lemešany

21,89

51,06

 -

 -

32,94

23,27

 -

31,71

22,45

20,22

Terňa

16,55

15,76

15,5

16,4

21,88

 -

16,37

16,43

16,13

15,56

Veľký Slivník

16,51

16,85

16,7

17,1

29,75

 -

17,39

 -

 -

22,45

 

Konečné poradie Prešovskej okresnej hasičskej ligy

 

Body

Body

Body

Body

Body

Body

Body

SPOLU

Poradie

 

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

Čas

Poradie

BODY

Hermanovce

10

10

10

10

10

9

10

10

10

10

10

10

10

9

138

1

Terňa

10

9

10

9

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

137

2

Gregorovce

10

7

9

7

7

10

9

9

9

7

10

7

10

7

118

3

Bretejovce

8

7

9

6

8

7

10

8

9

8

10

9

10

8

117

4

Kendice

9

7

10

6

5

5

7

7

9

8

7

5

7

5

97

6

Veľký Slivník

10

9

10

8

10

8

9

9

1

5

9

6

5

4

103

5

Lemešany

7

5

1

4

1

4

5

6

1

6

5

5

7

6

63

7

Gregorovce finále Prešovskej okresnej hasičskej ligy 

Dosiahnuté výsledky v pohárovej súťaži:
Ženy : Kendice 19,53, Terňa 19,97, Gregorovce 20,65, Bijacovce 21,74, Rokycany 26,85, Lemešany 28,40
Muži : Terňa 15,56, Hermanovce 15,66, Ľubovec 15,72, Bretejovce 16,09, Bertotovce 16,24, Bijacovce 16,36, Gregorovce 16,71, Chminianska Nová Ves 17,67, Hrabkov 18,38, Lemešany 20,22, Kendice 20,65, Lipníky 22,07, Rokycany 22,38, Veľký Slivník 22,45

 

 

 

 

 

 

====================================================================================================================

 
 
 

 

=================================================================================================================

 

 ==================================================================================================================

 

Pohárová súťaž o putovný pohár prednostu obvodného úradu Košice - okolie

V nedeľu 30.5.2010 na futbalovom ihrisku v obci Ploské uskutočnila hasičská súťaž – III. ročník súťaže „O putovný pohár prednostu Obvodného úradu Košice – okolie. Súťaže sa zúčastnilo takmer 50 družstiev  z okresov Košice - okolie, Prešov, Michalovce a Bardejov. Kvôli veľkému počtu zúčastnených družstiev, ťažkému terénu a organizačným záležitostiam (futbalový zápas) sa súťažilo na jeden pokus.

Výsledky pohárovej súťaže o putovný pohár prednostu obvodného úradu Košice - okolie

1.miesto DHZ Raslavice okres Bardejov   17, 60 sec.

2.miesto DHZ Kecerovce okres Košice - okolie  17,80 sec

3.miesto DHZ Bretejovce okres Prešov   18,13 sec

 

 

=======================================================================================

 

=================================================================================================================                      

 Správa od DPO SR 

Dňom 1. februára 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 31/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 25/2007 Z. z. o elektronickom mýte za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s článkom I, odsek 5 tohto zákona sú od mýta oslobodené záchranné zložky integrovaného záchranného systému, uvedené v § 7, písmeno a) a b) zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 zákona č. 129/2002 Z.z. v integrovanom záchrannom systéme pôsobia:

  • základné záchranné zložky
  • ostatné záchranné zložky

Podľa § 9 sú medzi ostatnými záchrannými zložkami pod písmenom b) zahrnuté aj obecné hasičské zbory.

Z uvedeného vyplýva, že vozidlá obecných hasičských zborov sú od mýta oslobodené, ale v systéme elektronického mýta sa však musia registrovať.

 =======================================================================================================================

Najlepšie vybavený OHZ  - DHZ na Slovensku OHZ Sučany

 

Volací znak: IFB 172<
Hasičská stanica zaradená pod: OÚ Sučany
Typ: OHZ
Zásahová oblasť: Sučany a okolie, podľa upresnenia operačného oddelenia OR HaZZ Martin mesto Martin a okolie

Stála 24-hodinová služba
počet slúžiacich na jednej zmene: 1+3

Umiestnenie: Partizánska 2, 038 52 Sučany

Technika:

* CAS 25 - LIAZ 101
* CAS 32 - TATRA 815
* CAS 32 - TATRA 148
* VW Transporter (TA a sanitka)
* Nissan King Pick-up TA
* Škoda RTO PP 20
* Avia A 31
* Proxima (traktor)
* ZIL 131 CAS
* snežný skúter
* štvorkolka CANAM 650

 

=========================================================================================================================

 

IVECO Slovakia dodá flotilu pre dobrovoľných hasičov

Prakticky paralelne s obnovou techniky profesionálnych stredísk Hasičského a záchranného zboru SR sa začala modernizácia vozidlového parku dobrovoľného požiarneho zboru (vybrané obce). Ide o flotilu 120 vozidiel Iveco Daily so špeciálnou nadstavbou, ale len vybrané obce na Slovensku.

Hasičské špeciály sú postavené  na báze modelu 65C15D so 7-miestnou dvojitou kabínou (6 + 1). Podvozok s rázvorom 3750 mm s dvojitou montážou kolies na zadnej náprave je vybavený elektronickým brzdovým systémom (ABS+EBD+ASR+ESP) a uzávierkou diferenciálu. Štvorvalcový common-railový vznetový motor s výkonom 107 kW/146 k poskytuje najväčší krútiaci moment 350 Nm v širokom rozsahu otáčok 1400 – 2800 min-1, prevodovka je šesťstupňová manuálna. Maximálnu rýchlosť limituje obmedzovač na 105 km/h.

Šasi s kabínou dodáva výrobca podľa priania zákazníka na zimných pneumatikách. Z technických špecifikácií spomeňme ešte zaujímavosť – šasi s kabínou dodáva výrobca podľa priania zákazníka na zimných pneumatikách. V pracovnom režime, ktorý ich čaká, totiž najazdia ročne iba okolo 3000 km, takže logicky je efektívnejšie mať celoročne obutie na zimu.

iveco_daily_hasici.JPG

 
Nadstavby vyrába závod Iveco Magirus v nemeckom Görlitze a pre túto objednávku dodáva typ TSF-W. Skriňa sa montuje z hliníkových komponentov, pričom všetky dielce a profily konštrukcie sú skrutkované, takže pri eventuálnom poškodení ich možno ľahko a rýchlo vymeniť, farebné plochy sú z odolných fólií. Jadrom hasičskej nadstavby je laminátová nádrž na vodu s objemom 750 litrov umiestnená na pomocnom ráme a zapustená do rámu podvozka – kvôli zníženiu ťažiska. Vodné čerpadlo tiež z produkcie Iveco Magirus (s motorom z Fiata Punto), ktoré sa v prípade potreby dá vybrať a preniesť k zdroju vody, má výkon 1500 litrov/min pri tlaku 10 bar.
 

Úlohou dobrovoľných požiarnych zborov je urýchliť zásah do príchodu profesionálnych hasičov s ťažkou technikou. Na snímke je flotila prvých 30 hotových vozidiel nastúpených v elegantnej „bojovej“ zostave v areáli bratislavskej spoločnosti AUTO-IMPEX, ktorá je autorizovaným dealerom Iveco a dodávateľom zákazky.

 

 

 

Hasičské stanice v našom okolí

 

HaZZ Košice

 

 

 

 

Zásahová oblasť: územie okresu Košice I,II,III,IV, obce Baška, Bukovec, Cestice, Komárovce, Kostoľany nad Hornádom, Malá Ida, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Hodkovce, Hýľov, Košická Belá, Kysak, Nižný Klatov, Malá Lodina, Opátka, Sokoľ, Šemša, Trebejov, Veľká Ida, Veľká Lodina a Vyšný Klatov z okresu Košice-okolie.

Technika:

CAS K30 – TATRA 815 4x4

MB Vario 815D

CAS K25 – LIAZ 101

AR 30 - MB Atego RENOVUS

KIA SPORTAGE

IVECO Turbo Daily

CAS 32 – TATRA 815 ( 3x )

LAND ROVER DEFENDER ( 2x )

AP 50 - T 815 8x4

TA 4 - RENAULT KERAX

CAS K25 LIAZ 101 ( 2x v zálohe )

CAS 32 – TATRA 148

EKOA - IVECO MAGIRUS

PP 27 - TATRA 815 (SIEME)

NA - PRAGA V3S

AVIA 31

motorový čln ( gumový )

ZHÚ Železnice Košice

Hasičská stanica zaradená pod Železnice SR

Zásahová oblasť: územie pozdĺž železničnej trate od mesta Košice
Špecializácia: chemické, ekologické havárie

Technika:

CAS 27 - DENNIS SABRE

CAS K25 - LIAZ 101

CAS 32 - TATRA 815

DA - Toyota Hillux

HaZZ Prešov

Umiestnenie: Požiarnická 1, 080 01  Prešov

zásahová oblasť:

všetky obce okresu Prešov okrem obcí Čelovce, Demjata, Fulianka, Geraltov, Chmeľov, Malý Slivník, Mošurov, Pušovce, Proč, Šarišská  Trstená, Tulčík, Veľký Slivník, Záhradné, Závadka, Žatkovce, Fričovce, Hrabkov, Lipovec, Ovčie, Víťaz, Šindliar a Široké, všetky obce okresu Sabinov a obec Vyšný Slavkov z okresu Levoča

Technika:

AHZS 1A - Mercedes Benz Vario

AHZS 2A - Mercedes Benz Sprinter

CAS K25 - LIAZ 101

CAS 25 - Mercedes Benz Unimog U5000

CAS 32 - TATRA 815 (2x)

AP 40 - Mercedes Benz Actros (Bronto Skylift F42+)

AHZS 4B - Renault Kerax

AHZS 5A - MAN LE EKOLOGIC

AHZS 6B - KIA SPOTAGE

KHA - TATRA 148

KA - Mercedes Benz Actros (povodňový kontajner)   

 
 
======================================================================================================

 

 

 Hasičská Technika používana u DHZ (OHZ ) na Slovensku

1. Škoda 706 RTHP CAS 25

 

 

2.TATRA 148 CAS 32

3. LIAZ CAS 25

 

4.TATRA 815 CAS 32

5.DA 12 AVIA 30

 

6. PRAGA V3S

7. AS 16 IFA  W50L / LF 16

8.ROBUR  Granit/Garant 25,27 a 30.

 

9. ZIL

===============================================================================================================

 Fakty o PPS 12

 ===============================================================================================================