OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

 
 
 
Sezóna 2016 Muži DHZ Bretejovce 
 
 
Sezóna 2016 Ženy DHZ Bretejovce 
 
 
 
 
 
Videa VHSL 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2012
 
 
 
 
 
 
 
Ľubovec VHSL 2.pokus
 
Ľubovec VHSL 1.pokus
 
  
 
Bretejovce 2012 16,60 sec.
 
  
 
Bystré 17,40
 
Bystré 17,68
 
 
 
 Kendice 2.útok
 
 
 
 
Kendice 1.útok
 
 
 
Gregorovce NP
 
 
 
 
Gregorovce 16,04 sec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lemešany Okresná súťaž 16,45.sec.
 
 
 
 
Chrastne 2.pokus 18 sec.
 
Chrastne 1. pokus 16,93 sec.
 
 
Terňa VHSL 1.pokus
 
Š.Bohdanovce 2.útok 17.19 sec.
 
 
 
Š.Bohdanovce 2012 1.útok 17.29 sec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žehňa obvodová súťaž DHZ 16,44 sec.
 
 
 
 
 
 ROK 2011
 
 
 
 
 
Gregorovce 2.pokus
 
Bystré 2.pokus
 
Beniakovce Naberačka 2.pokus
 
Beniakovce Naberačka 1.pokus
 
Beniakovce 2011 2.pokus 16,55
Beniakovce 2011 1.pokus 17,05
 
Výber POHL Kendice 2011
 
Kendice 2011 2.pokus
 
 
Kendice 2011 1.útok
 
 
 
 
Veľký Slivník 2011 15,43 sec.
 
 
 
Bretejovce 2011 1.pokus
 
 
 Bretejovce 2011 2.pokus
 
 
 Kokošovce 2011 18,66 sec.
 
 
 
 Sveržov Super Cup  NP
Kapušany NP 1.útok
 
 
Terňa 17,21 sec.
 
  
Kecerovce VHSL 17,53 sec.
 
 

  
 
 
 ROK 2010
Žehňa 2.pokus 16,73 sec. ručné stopky
 
 
 
Žehňa 1.pokus 16,... sec. ručné stopky
 
Chrastné 15,69 sec. menší nábeh
 
 
 
Gregorovce 1.útok 16,09 sec.
 
Gregorovce 2.útok 17,46 sec.
 
Lipníky 2010  16,59 sec.
   
 
 Ploské nočná NP 
 
 
 
Bretejovce 2010 16,21 sec.
 
 
1.útok Hrabkov 16,51
 
2.útok Župčany 18,50 sec.
 
 
 
1.útok Župčany 19.14 sec.
 
2.útok Šarišská Poruba do kopca
 
1.útok Šarišská Poruba do kopca
Veľký Slivník 18,12 sec.
Ploské 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapušany 2010 štafeta DHZ Bretejovce
 
 
Kapušany 2010 1.útok 19,39 sec.
 
 
 
 
 
 
 
Kapušany 2010 2.útok
 
 2009
 
Pohárová súťaž Bretejovce 1.útok DHZ Chrastné 18,98sec
 
Pohárová súťaž Bretejovce 2.útok Bretejovce II 23,06 sec
 Súťaž v Hrabkove 1.útok 20.41sec.
 
 
 
 Súťaž v Hrabkove 2.útok 21.35sec.