OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

                                                                                 
Výsledky DHZ
 
 
Muži sezóna 2015
Súťaž  Čas 
Žehňa POHL  5.miesto 16,44
Záborské obvodové kolo 1.miesto 102,23
Okresná súťaž Drienov 11.miesto 104,58
Vyšná Šebastová POHL 9.miesto 19,35
Šarišské Bohdanovce  POHL 7.miesto 18,75
Nočná súťaž Budimír  NP
Nočná súťaž Beniakovce   
Nočná súťaž Čečejovce  1.miesto 17,38
Kendice spoločné kolo POHL a OHL KS  6.miesto 16,75
Kojatice POHL 4.miesto 16,83
Bystré POHL  4.miesto 16,48
Lemešany naberačka memoriál  5.miesto 9,06
Bretejovce finále POHL  5.miesto 17,49
   

Ženy sezóna 2015

Súťaž Čas 
Žehňa POHL 1.miesto 22,83
Záborské obvodové kolo 1.miesto 125,91
Lipníky POHL 2.miesto 25,26
Okresná súťaž Drienov 5.miesto NP+93,93
Vyšná Šebastová POHL 4.miesto 37,71
SOŠ technická Prešov  3.miesto 138
Čečejovce spoločné kolo POHL a OHL KS 3.miesto 26,98
Šarišské Bohdanovce  POHL 1.miesto 21,58
Nočná súťaž Budimír  1.miesto 20,XX
Nočná súťaž Beniakovce  2.miesto 20,68
Kendice spoločné kolo POHL a OHL KS  3.miesto 21,03
Kojatice POHL 2.miesto 20,54
Bystré POHL 1.miesto 20,42
Lemešany naberačka memoriál  1.miesto 10,31
Lemešany naberačka memoriál 2.družstvo  2.miesto 10,62
Bretejovce Finále POHL  2.miesto 20,51

Muži nad 35 rokov sezóna 2015

Okresná súťaž Hrabkov 1.miesto 19,50

Regionálna súťaž Šarišský pohár Havaj 2.miesto 20,71

====================================================================================

 Sezóna 2014
10.5.2014 VHSL 2.miesto 15,74 sec.
11.5.2014 POHL 2. miesto 17,08 sec. a 3 miesto spoločnej súťaže POHL a OHL KS
 25.5.2014   VHSL 15,35 sec. 5.miesto Lúčka
7.6.2014 VHSL Zlaté ( Bardejov ) 15,26 sec. 10.miesto
8.6.2014 Obvod Šarišské Bohdanovce 2.miesto
 
 
 
Sezóna 2013
 
12.5.2013  Čečejovce NP 
  2.6.2013   Brestov Obvodové kolo  100,89 1.miesto
 23.6.2013 Lemešany naberačka 9,11  9.  miesto
29.6.2013 Šarišská poruba 16,54     3.miesto
 30.6.2013 Okresná súťaž  Župčany  NP + 84,42 17.miesto
5.7.2013 Kojatice liga 17, 46   6.miesto
5.7.2013 Záhradné 101,30       3.miesto
 13.7.2013   Nočná súťaž    Budimír    18,11   3.miesto
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezóna 2012

 

  Miesto konania súťaže

Výsledný čas a umiestnenie

 
Ploské spoločné kolo POHL a OHL KE
NP
 
Kapušany pohár starostu                                      
18,53
5.miesto
 
Ženňa obvodové kolo                                              
16,44
1.miesto
                         
Šarišské Bohdanovce - POHL                                   17,19 7 .miesto                                  
 
 
Chrastné pohár starostu obce                                 16,93 1.miesto                                     
 
 
 
Nočná súťaž Budimírsky pohár            
17,61 1.miesto                          
 
Okresná pohárová súťaž Lemešany   
16,45 4.miesto                          
 
 
 
   Gregorovce POHL                                                               
                         
 Hermanovce POHL
 
                          
 Bretejovce POHL
  
                        
 Ploské Nočná
   
                     
 
Sezóna 2011

 

  Miesto konania súťaže

Výsledný čas a umiestnenie

 
Kecerovce - spoločné kolo s OHL KE
NP
 
Kecerovce - VHSL
17,53
8.miesto
 
Terňa
17,21
5.miesto
Kokošovce - obvodové kolo
100,39
1.miesto postup na okresné kolo
 
Drienov - okresné kolo
 
95,22 4.miesto
útok 15,32 postup na Šarišský pohár
 
 
Sveržov supercup
NP 
 
Bretejovce
 
21             
10.miesto
 
Kráľovce - OHL Košice -okolie
 
17,84
4.miesto
 
Šarišský štiavnik
 
19,05
12.miesto

Veľký Slivník
 
15,43
3.miesto
 
ľubovec
17,58 10.miesto
 
Sedlice
NP 8.miesto
 
Župčany
19,   7.miesto
Hermanovce 17,
Výšný Mirošov - Šarišský pohár  16,40   7.miesto
Bystré 19,24 5.miesto
Ploské 17,04 2.miesto
Gregorovce 16,74 5.miesto
Veľký folkmár 17,25 3.miesto
Kendice finále ligy 18,60 12.miesto
 
Beniakovce
16,55 2.miesto
naberačka 9,44 3.miesto

DHZ Bretejovce v 11. ročníku Prešovskej okresnej hasičskej lige obsadil 5. miesto

 

 

 

                                                                                              
 
 
 
 
 
Sezóna 2010

  Miesto konania súťaže

Výsledný čas a umiestnenie

Kapušany

19,39 4. miesto liga

 

   14. miesto

Ploské

18,13  3.miesto

Veľký Folkmár

27,50 4.miesto ; útok podľa pravidiel do roku 2007

Lemešany - okrsok

103 1.miesto postup na okresné kolo

Veľký Slivník

17,77 6.miesto, 5. miesto liga

Terňa nočná

19,48 5.miesto

Šarišská Poruba do kopca

23,75 5.miesto

Župčany

18,50 7.miesto

Hrabkov, okresné kolo

16,51 2.miesto postup na Šarišský pohár

Šarišské michaľany, Šarišský pohár

21,60 7.miesto

Bretejovce

16,21 2.miesto

Ploské - nočná súťaž

NP

Lipníky

16,59 3 .miesto

Gregorovce finále ligy

16,09 4.miesto

Chrastné

15,69 1.miesto

Žehňa

16,75 ručné stopky 2.miesto

 
 
Výsledky DHZ Bretejovce
 
                                                         2004 -2009                                                                                              
                                                                                       vysledky_dhz_bretejovce_2004.doc [49 KB]  
 
  
 
 
 
Výsledky súťaže o pohár starostu obce Bretejovce a putovný pohár DHZ Bretejovce 2016
 
Putovný pohár DHZ Bretejovce získali muži DHZ Bretejovce a ženy Šar. Poruba 
 
Výsledky súťaže o pohár starostu obce Bretejovce a putovný pohár DHZ Bretejovce 2015
Dosiahnuté výsledky :
Ženy 
Š.Poruba 17,62, Bretejovce 20,51, Kendice 20,86, V.Šebastová 31,39
Muži : Hermanovce 15,39, Bertotovce 16,01, Bystré 16,40, Žehňa 16,71, Bretejovce 17,49 , Šarišské Bohdanovce 18,03, V.Šebastová 18,35, Kendice 19,01, Š.Poruba 21,71, Lesíček 21,95, Okružná 23,27, Sedlice 23,65, Prešov 24,65
 
Putovný pohár DHZ Bretejovce získali muži DHZ Hermanovce a ženy Šar. Poruba 
 
Výsledky súťaže o pohár starostky obce Bretejovce
2004-2011
Rekord trate v obci Bretejovce:  muži  DHZ Bretejovce 14,79 sec. z roku 2016 a ženy 17,11 sec. DHZ Terňa z roku 2012
 
 Výsledky 10.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce  a putovný pohár DHZ Bretejovce 2014
Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče,Výsledný čas je čas lepšieho pokusu.
Ženy : Šarišská Poruba 21,11, Gregorovce 21,99, Šarišské Bohdanovce 24,23, Bretejovce 25,63, Kendice NP
Muži : Bystré 16,14, Šarišská Poruba 16,90, Kendice 23,11, Hermanovce 18,07, Bertototovce 18,55, Žehňa 19,09 ,Bretejovce nad 35 r. 19,90, Šarišské Bohdanovce 22,93, Gregorovce 23,11, Bretejovce I a Brestov NP 

Výsledky 9.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce  a putovný pohár DHZ Bretejovce 2013

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče,čas meraný el.časomierou.Počítaný lepší pokus.
Dosiahnuté umiestnenie :ženy Gregorovce 20,66, Terňa 21,01, Lemešany 23,26, Šar.Bohdanovce 23,65, Kendice 28,73, Sedlice 34,95,
Muži : Hermanovce 15,69, Terňa 15,69, Bertotovce 16,01, Šar.Poruba 16,76, Bretejovce 16,95, Kendice 17,32, Žehňa 17,51, Šar.Bohdanovce 18,54, Gregorovce 20,75, Kojatice 21,65, Lemešany 22,25, Sedlice 23,17, Beniakovce 23,60, Brestov NP
O prvom a druhom mieste rozhodol druhý pokus.

 

 

==============================================================================================

Výsledky 8.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce  a putovný pohár DHZ Bretejovce 2012
 
Umiestnenie ženy : Terňa 17,11, Kendice 148,33, Gregorovce 20,61, Lemešany 24,34, Žehňa 26,74
Muži : Bertotovce 15,48, Hermanovce II 15,98, Bretejovce 16,60, Hermanovce II 16,72, Terňa 16,83, Chrastné 16,85, Gregorovce 17,19, Veľký Slivník 18,66, Šarišské Bohdanovce 19,41, Lemešany 22,81, Kojatice 24,34, Fintice 25,18, Brestov 26,45, Žehňa 29,79. Víťazom putovného pohára DHZ Bretejovce sú DHZ Bertotovce
 
 
 
 
Výsledky 7.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 2011
 
Súťaž v dvoch pokusoch PÚ ,výsledný čas - lepší čas pokusu.
Umiestnenie ženy : Kendice 21,23, Gregorovce 22,92, Lemešany 24,65, Sedlice 25,94, Terňa 28,89, Šarišské Bohdanovce 29,82, Župčany 38,38
Muži : Ľubovec 16,28, Župčany 17,94, Veľký Slivník 18,13, Terňa 18,43, Bertotovce 18,59, Chrastné 19,11, Ploské 19,12, Gregorovce 19,39, Hermanovce 20,72, Bretejovce 21,17, Žehňa 21,64, Kendice 22,17, Šarišské Bohdanovce 22,48, Drienov 25,94, Chmeľov 26,21, Varhaňovce 29,23, Sedlice 31,09, Drienovská Nová Ves 32,32, Lemešany 39,42, Abranovce NP
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky 6.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 2010
Ženy : Kendice 19,78, Gregorovce 20,68, Terňa 21,28, Lemešany 24,32
Muži : Terňa 16,13, Bretejovce 16,21, Hermanovce 16,25, Gregorovce 16,40, Kendice 16,45, Chrastné 16,92, Beniakovce 20,42, Sedlice 20,80, Lemešany 22,45, Drienov 29,73, Bertotovce NP.
 
 
Výsledky 5.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 2009                                
 
Ženy : Mirkovce 61,33, Kendice 26,12+NP, Žehňa 90,73+NP, najlepší útok Kendice 26,12
Muži : Chrastné KE 38,64, Bretejovce I 45,32, Lemešany 52,27, Kendice 71,72, Ličartovce 73,77, Bretejovce II 23,06+NP, Žehňa 32,05+NP ,
najlepší útok Chrastné 18,98
  
 
Obvodové kolo Bretejovce 2008 - v tomto roku sa nekonala súťaž o pohár starostky obce   
Výsledky obvodovej  súťaže Bretejovce 29.6.2008
Ženy : Bretejovce 131,86, Lemešany 140,69
Muži : Bretejovce II 102,29, Lesíček 106,42, Dulova Ves 108,19, Záborské 113,19, Lemešany 121,74, Drienov 128,02, Abranovce 129,98, Drienovska Nová  Ves 135,19, Bretejovce I 143,26, Mirkovce NP+88,10 , Kokošovce NP+89,89 , Tuhriná NP+96,19
  
Výsledky 4.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 2007
Dňa 26.augusta sa v obci  Bretejovce konal 4.ročník pohárovej  súťaže „ O pohár starostky Obce“.Súťažiaci mali dva pokusy PÚ,hodnotil sa lepší  dosiahnutý čas.Časy merané  elektrickou  časomierou.
Dosiahnuté  výsledky : ženy Bretejovce 25,52, Ľubovec 25,88, Beniakovce 26,74, Kendice 43,16, muži  Bretejovce st. 22,86, Beniakovce 22,95, Sedlice 23,69, Ľubovec 24,04, Kendice 26,76, Bretejovce ml. 29,66, Hrabkov 31,03, Žehňa 31,52, Drienovská  Nová  Ves 35,54, Ploské 36,63, Lemešany 42,78, Bunetice NP
 
 
Výsledky 3.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 2006                                
Dňa 16.septembra 2006 sa v obci  Bretejovce konala pohárová  súťaž,za účasti 8 DHZ.
Súťažilo  sa v dvoch  pokusoch  požiarneho  útoku,časy merané  ručne.
Dosiahnuté  výsledky : ženy  Bretejovce 24,00, Nemcovce 25,00 , muži : Bretejovce ml. 20,00, Bretejovce st. 20,20, Nemcovce 21,00, Lemešany 26,00, Drienov 26,00 ,Varhaňovce NP. Na tejto súťaži sme dosiahli náš rekord 20,00 s
 
Výsledky 2.ročníka o pohár starostky obce Bretejovce 28.8.2005
Dosiahnuté výsledky: ženy : Lemešany - 27,91,Bretejovce - 28,03,Sedlice - 35,77, muži : Bretejovce II - 21,89, Lemešany - 25,42, Bretejovce I - 27,66, Tuhrina - 28,96, Drienovská Nová Ves - 29,25
Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou ,dva pokusy na sklápacie terče,čas meraný ručne.
 
 
Výsledky 1.ročníka Pohárovej súťaže Bretejovce konanej 22.8.2004
Ženy: Lemešany . 25,93, Sedlice - 33,98 ,, Šarišské Bohdanovce - 42,95 , Bretejovce - 44,14   muži: Mirkovce - 17,75 , Bretejovce 2 - 20,28 , Terňa - 21,52 , Boliarov - 22,47 , Bretejovce 1 - 22,86 , Šarišské Bohdanovce - 23,52 , Drienovská N.Ves - 24,02 , Lemešany - 24,45 , Bunetice - 26,99 , Žehňa - NP.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ.
 
Najlepšie umiestnenie okresná sútaž
Okresné kolo Nemcovce
 5.júla 2007 DHZ okresu Prešov  si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom utoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca.
Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP
Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP,
Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne.Hlavným rozhodcom na požiarnom utoku bol Štefan Magda,na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.
 
 
 
 
 
Najlepšia štafeta a najlepší súčet časov
Obvodové kolo Mirkovce
obvodové kolo pre DHZ okrskov Kokošovce,Lemešany a Mirkovce.
Okrsok Kokošovce : muži : Dulová Ves 110,51,Záborské 115,76,Kokošovce 119,43, Abranovce 133,25,
Okrsok Lemešany : ženy Bretejovce 154,18, muži : Bretejovce II 99,72, Bretejovce I 102,08,Drienov 116,17,Lemešany 118,36,Drienovská Nová Ves 147,26,
Okrsok Mirkovce : muži : Mirkovce 108, Tuhriná 144,50, Žehňa NP+ 95,58
 
 
 Najlepšia umiestnenie dorast Bretejovce
Okresné kolo PP dorastu
Dňa 24.júna 2006 sa v obci Vyšná Šebastová konalo okresné kolo PP dorastu.Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu Prešov.
Štáb súťaže : náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl.rozhodca Peter Cápay, taj.súťaže Mária Humeňanská,organizačná komisia Pavol Kravjar,hospodárska komisia Viktor Baran,hl.rozhodca disc.požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.
Dosiahnuté výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská Nová Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09
Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice 115,28, Fričovce 118,59, Vyšná Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91
Na 14.ročníku Šarišského pohára dňa 1.júla v Giraltovciach  okres Prešov reprezentovali dorastenky a dorastenci z Bretejoviec,ktorí dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.
 
 
 
 
Najlepší útok mužov nad 35 rokov
OK PP DHZ mužov nad 35 a žien nad 30 rokov
17.7.2005 sa v obci Fričovce uskutočnilo OK PP DHZ mužov nad 35 a žien nad 30 rokov.Previerka spočívala v dvoch pokusoch PU na sklápacie terče.
Dosiahnuté výsledky: ženy - Hrabkov - 29,29, Sedlice - 34,24, Križovany - 68,31,
muži - Křížik as.Prešov - 17,28, Chmiňany - 21,40, Župčany - 22,48, Bertotovce - 23,00, Fričovce - 23,75, Hrabkov - 23,98, Bretejovce - 24,08, Záhradné - 26,26, Sedlice - 28,37, Ľubovec - 32,21, Ondrášovce - 33,30, Križovany - 33,60, Chminianska Nová Ves - 34,45, Tuhriná - 36,20, Fričovce - 39,06, Kendice - 46,28,