OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

Vitajte na stránke dhzbretejovce.wbl.sk v sekcii DHZ/DHZO Bretejovce

 

 

 

Kto a čo je DHZ

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Niektorí členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Bretejovciach sú príslušníkmi Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) – zásahovej jednotky. Dobrovoľný hasičský zbor Bretejovce na základe platnej legislatívy vykonáva činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce.

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce.
 
Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.
 
Ako privolať pomoc DHZO, resp. DHZ?
Pomoc DHZO, resp. DHZ je možné prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade Bretejovce , osobne alebo telefonicky členom DHZO, resp. DHZ. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZO.
 
Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?
Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ. Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu, ktorú posiela na UzO DPO Prešov prípadne na okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove.
 
Zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch zbor vyžaduje náhradu nákladov na výjazd (PHM, atd.).
 
Členovia DHZO a DHZ vykonávajú činnosti na úkor svojho voľného času a bez nároku na odmenu!!!